(14.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Kdo se hlásí do takto otevřené rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu tedy končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby zaujal místo u řečnického pultu, vyzbrojil se svou identifikační kartou, aby mohl bez problémů hlasovat, oznámil nám postup při hlasování, a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předpokládám poměrně hladký průběh třetího čtení tohoto zákona s tím, že tak jak byl v tisku předložen návrh pozměňovacích návrhů, a to tisku 335/2, vidím postup tak, že budeme hlasovat nejprve o návrhu uvedeném pod písmenem A, potom B, oba návrhy zároveň, a potom pod písmenem C.

Pokud jde o bod A, tam je dvojí logika: logika rozpočtového výboru udělat pořádek ve 13. a 14. platech ve veřejné správě a u ústavních činitelů na dobu delší než jeden rok, na druhé straně je tam námitka místopředsedy vlády, že by se mělo jít tou cestou, která neznamená retroaktivitu.

Pokud jde o návrh uvedený pod bodem C, nezbývá, než respektovat usnesení Ústavního soudu.

Navrhuji, abychom hlasovali nejdříve o bodu A.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane zpravodaji, vyrušil mě místopředseda vlády, takže jsem nezaregistroval váš návrh, o kterém bychom měli v tuto chvíli hlasovat. Prosím, abyste ho ještě jednou zopakoval, a nechám pak o něm hlasovat.

 

Poslanec Jiří Václavek: V bodu A se vypouštějí slova "a za druhé pololetí roku 2000". Pan místopředseda vlády nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zopakuji návrh, o kterém rozhodneme hlasováním. Je to návrh, který je uveden ve sněmovním tisku 335/2 pod písmenem A. Stanoviska obou kolegů jsou záporná.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 5. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh hlasovalo 15, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Václavek: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh paní poslankyně Rujbrové, uvedený pod bodem B, který znamená rozšíření těch, kterých by se nemělo odejmutí čtrnáctého platu týkat, a to i o státní zástupce. Místopředseda vlády nedoporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 6. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh hlasovalo 5, proti 147. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Václavek: Posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh poslance Václavka, který respektuje usnesení Ústavního soudu. Podle odborníků nezbývá, než jej respektovat. Předkladatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 7. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh hlasovalo 77, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, nezbývá, než hlasovat o usnesení jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999.

Omlouvám se, hlásí se pan kolega Kühnl jako předseda poslaneckého klubu.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to legitimní právo každého poslaneckého klubu. V tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 14.23 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP