Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
9. listopadu 1999 ve 14.04 hodin

Přítomno: 169 poslanců

 

(Schůze opět zahájena ve 14.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Z pověření předsedy Poslanecké sněmovny, který je na část odpoledního jednání omluven z důvodu zahraniční cesty, zahajuji přerušené jednání 18. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, oznámili, kdo má náhradní kartu nebo kdo žádá o její vydání.

Pan poslanec Milan Urban má náhradní kartu č. 4, paní poslankyně Hana Orgoníková náhradní kartu č. 6, pan poslanec Pavel Tollner náhradní kartu č. 8 a pan poslanec Josef Vejvoda náhradní kartu č. 9.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: pan Josef Lux - dlouhodobé léčení, Květoslava Čelišová - 9. až 12. 11. zahraniční služební cesta, Monika Horáková - zahraniční cesta, Josef Krejčí - 14. až 17. hod. účast na pohřbu, Ivan Pilip - zahraniční cesta, Jiří Bílý - pracovní cesta, Eva Dundáčková - pracovní cesta, Zdeněk Jičínský - pracovní cesta, Dalibor Matulka - pracovní cesta - všichni do Lucemburska. Dále od 8. do 11. 11. Libor Ambrozek, Jiří Drda, František Chobot, Yvona Jungová - zahraniční služební cesta, a poslankyně a poslanci František Brožík, Augustin Bubník, Jaromír Kohlíček, Jitka Kupčová, Vladimír Laštůvka, Vlasta Parkanová, Jiří Patočka, Jiří Vlach, Vojtěch Vymětal, Jan Zahradil, Jaroslav Zvěřina - služební cesta společného výboru pro přidružení České republiky do EU.

Z vlády se omlouvají pan premiér Miloš Zeman, v tuto chvíli by měl údajně jednat s prezidentem USA Billem Clintonem, vicepremiér Egon Lánský pro nemoc, Pavel Mertlík - pracovní návštěva kabinetu Evropské komise v Bruselu, Vladimír Vetchý - oficiální cesta do Jihoafrické republiky a Namibie. Omlouvá se také ministr zahraničí Jan Kavan z důvodu účasti na kongresu Socialistické internacionály v Paříži. Osobně se nedomnívám, že toto je omluvenka pro člena vlády na jednání Poslanecké sněmovny. Nechám ovšem na dalším rozhodnutí Poslanecké sněmovny, zda je ochotna akceptovat neúčast ministra z důvodu jednání stranického sjezdu.

Z porady předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy sněmovny a zástupci jednotlivých poslaneckých klubů vzešly některé procedurální návrhy. Byť se tato záležitost týká 17. schůze, po dohodě s pracovníky Kanceláře Poslanecké sněmovny jsme usoudili, že předcházející usnesení, tak jak je přijala Poslanecká sněmovna, vedou k jedinému závěru, tj., že nejprve začínáme dnes programem 18. schůze a teprve poté budeme pokračovat body 17. schůze Poslanecké sněmovny. Přesto mi dovolte, abych v tuto chvíli přednesl několik návrhů, které se týkají 17. schůze.

Jedním z nich je návrh, abychom dnes jednali do 21.00 hodin s tím, že do 19.00 hodin bychom projednávali zákony ve třetím čtení a po 19. hodině bychom se věnovali bodům zařazeným v bloku "Zprávy", a to těm, které by nebyly vetovány poslaneckými kluby. Tak zní procedurální návrh, o kterém bychom měli rozhodnout hlasováním. Nechám na vůli sněmovny, jak se s tímto návrhem vypořádá.

Upozorňuji, že v případě, že by tento návrh byl schválen, bylo by vhodné, aby předsedové jednotlivých poslaneckých klubů avizovali předsedajícímu svá veta k jednotlivým zprávám, které jsou zařazeny v onom bloku "Zprávy".

Za malou chvíli nechám hlasovat o onom procedurálním návrhu.

 

Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování s pořadovým číslem 4. Hlasujeme o prodloužení dnešního jednání do 21.00 hodin, s tím, že budou projednávány pouze "Zprávy".

Ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 156 poslanců pro návrh hlasovalo 84, proti 48. Návrh byl přijat.

 

Současně si dovoluji apelovat na všechny předsedy poslaneckých klubů, aby zajistili účast svých členů na jednání mezi 19. a 21. hodinou, tak aby skutečně mohly být nekonfliktní body - "Zprávy" - projednány díky tomu, že sněmovna bude usnášeníschopná.

Tolik mnou přednesený procedurální návrh. O dalších procedurálních návrzích budeme ještě hlasovat po zahájení přerušené 17. schůze Poslanecké sněmovny.

V tuto chvíli se vrátíme k 18. schůzi. Jak jsme ve čtvrtek 4. listopadu rozhodli, začneme naše jednání bodem

 

3.
Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999
a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
/sněmovní tisk 335/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Václavek.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 335/2. Prosím zpravodaje poslance Jiřího Václavka, aby spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP