Stenografický zápis 16. schůze, 14. září 1999

(Schůze zahájena ve 14.09 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


1. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/4/ - vrácený prezidentem republiky

Poslanec Zdeněk Jičínský


2. Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 335/ - první čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jiří Václavek


3. Návrh zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) /sněmovní tisk 135/3/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus


4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech, branný zákon, a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 136/2/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus


5. Návrh zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 139/3/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus


6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání /sněmovní tisk 140/2 - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus


7. Návrh zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 141/3 - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus


8. Návrh zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 142/3/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus


9. Návrh zákona o ozbrojených silách České republiky /sněmovní tisk 143/3/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus


10. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky /sněmovní tisk 144/2/ - vrácený Senátem

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Michal Lobkowicz
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Nečas


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Karel Vymětal
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Milan Cabrnoch


12. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky k řešení následků zemětřesení v Turecku /sněmovní tisk 334/

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Václav Frank
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze byla ukončena v 16.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP