(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vy jste váš návrh vzal jako pozměňovací návrh k bodu 3 usnesení pana místopředsedy Langra. Procedura by měla být taková, že se nejprve bude hlasovat o pozměňovacím návrhu, který přednesl kolega Václavek, o pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu. Projde-li, je ta část návrhu kolegy Langra nehlasovatelná. Neprojde-li, bude se hlasovat o původním pozměňovacím návrhu pana místopředsedy Langra. Je s touto procedurou shoda? Je.

Pane zpravodaji, možná by bylo dobré, abyste ještě jednou zopakoval celou proceduru s tím, že tu část, která se týká těchto pozměňovacích návrhů, jsme vyřešili tak, jak jsem ji před malou chvílí zrekapituloval.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Ještě jednou krátce. Nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Václavka. Pokud neprojde, bude se po bodech hlasovat o veškerých návrzích, které podal pan poslanec Langer, po bodech včetně bodu 3 písmena a) a b). Potom by se hlasovalo o návrhu usnesení rozpočtového výboru a jako poslední, pokud projde, doprovodné usnesení. A samozřejmě po bodech.

Trochu protestuji proti kolegovi Ambrozkovi. Je možné hlasovat pátý bod zvlášť, čtvrtý bod zvlášť, ale první tři v žádném případě, ty jsou naprosto na sobě závislé. Samozřejmě můžeme hlasovat po bodech, ale ty první tři jsou na sobě tak závislé, že nedávají samostatně naprosto žádný smysl. Až ta čtyřka a pětka ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Ambrozek souhlasí, pane zpravodaji, s tím, že by se hlasovalo o bodech I - 1, 2 a 3 najednou a potom zvlášť 4 a zvlášť 5. Souhlas? (Ano.) Mohl bych vás poprosit, abyste předkládal Poslanecké sněmovně jednotlivé návrhy k hlasování tak, abychom všichni věděli, o čem je hlasováno?

 

Poslanec Ladislav Šustr: První je protinávrh pana poslance Václavka. Požaduje, aby návrh pravidel dalšího rozdělování pro nadace vláda předložila Poslanecké sněmovně do 30. 9. 1999.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby Poslanecké sněmovně předložila do 30. 9. návrh pravidel dalšího rozdělování prostředků z Nadačního investičního fondu.

Děkuji. Odhlásil jsem vás. Pan ministr jako předkladatel souhlasí s tímto návrhem, pan zpravodaj také souhlasí.

 

Prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami a já jsem zahájil hlasování s pořadovým číslem 233.

Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 119 se pro vyslovilo 119, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: První z předložených návrhů pana poslance Langra: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby objem finančních prostředků určených pro Nadační investiční fond rozdělený mezi nadace v první etapě byl snížen o jednu čtvrtinu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan ministr nesouhlasí, zpravodaj nedoporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 234. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 119 pro návrh 25, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Návrh číslo 2: Poslanecká sněmovna žádá vládu ČR, aby takto ušetřené finanční… To je nehlasovatelné. Trojka je také nehlasovatelná, neboť prošel návrh pana poslance Václavka, myslím úvod. Bod a), aby byly ve druhé etapě finanční prostředky rozděleny mezi nadace, které v rozhodném období přerozdělily prostředky v minimální výši 100 000 Kč, o tom můžeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že to je hlasovatelné - jsem předkladatel návrhu, tak se omlouvám, že hovořím - protože to je součást jednoho z pravidel, o kterých v obecné podobě hovořil pan kolega Václavek.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Domnívám se, že ano, neboť pan kolega Václavek neříká konkrétní čísla, říká pouze datum, do kdy mají být pravidla předložena. A pan poslanec Langer už konkrétně do těch pravidel dává určitý návrh. Je to podle mého názoru hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr Bašta, poté pan kolega Gross.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: Pane místopředsedo, chtěl jsem zabránit debatě, ale chci říci, že budu akceptovat tento návrh, bude v pravidlech. Ale je samozřejmě možné o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, jako řídící i jako předkladatel tohoto návrhu.

Nyní tedy zahajuji hlasování s pořadovým číslem 235.Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 119 se pro návrh vyslovilo 75, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Zůstává poslední z návrhů pana poslance Langra: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby nadace, které získaly finanční prostředky v první etapě, byly z výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků ve druhé etapě vyloučeny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a prosím o stanovisko pana ministra. Spíše nedoporučující, zpravodaj nedoporučuje.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 236. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 119 pro návrh 38, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Nyní můžeme začít hlasovat o usnesení rozpočtového výboru a tak, jak jsme se shodli, I - 1 až 3 en bloc. Je potřeba, abych to znovu četl? Máme to na lavicích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Usnesení je na lavicích, to znamená, že můžeme hlasovat. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 237… Pardon, omlouvám se, končím toto hlasování, prohlašuji je za zmatečné. Promiňte, pane ministře, nevyžádal jsem si vaše stanovisko. Prosím ještě jednou stanovisko pana ministra.

 

Ministr bez portfeje ČR Jaroslav Bašta: S ohledem na proběhlou rozpravu akceptuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zpravodaj doporučuje.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 238. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 119 pro návrh 96, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Bod 4, I: V jednotlivých oblastech rozdělují částky proporcionálně dle bodů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr doporučuje, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 239. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 119 pro návrh 98, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Šustr: bod 5, I: Zaokrouhlit částky na 1000 Kč, viz příloha - tabulka, kterou všichni máte v lavicích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr souhlasí, zpravodaj také.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 240. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Z přítomných 119 pro návrh 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP