(16.20 hodin)

(pokračuje Bašta)

Nejen s Radou pro nadace, ale s poslanci. Osobně mě velice mrzí, že právě Poslanecká sněmovna v  Radě pro nadace zastoupena není. Nevím, čí je to chyba, a byl bych rád, kdyby se to nějakým způsobem napravilo.

Tím jsem zároveň odpověděl na druhou část námitek, které zde zazněly a které považuji jistým způsobem za akceptovatelné, protože jestliže přijmeme premisu, že účelem rozdělení těchto peněz je nastartovat rozvoj neziskového sektoru v České republice, pak jsme zde slyšeli několik receptů na to, jak by to šlo udělat způsobem, který by tentokrát pomohl menším nadacím. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Nyní jsem ukončil všeobecnou rozpravu. V ní zazněl návrh pana poslance na zamítnutí. Chce ještě něco říci pan zpravodaj?

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, nejsem si jist po poradě s kolegy, zda je možné takovýto návrh zamítnout, neboť zamítají se návrhy zákonů, ale nechám to na předsedajícím a na sněmovně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím tomu tak, že je to vládní návrh. Jestli ho dostává parlament k dispozici, tak nevím, co jiného by s ním mohl dělat, než o něm hlasovat.

Pan místopředseda Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, omlouvám se, ale nezbývá mi nic jiného, než požádat v tuto chvíli zhruba o dvacetiminutovou přestávku na poradu klubu, a zároveň se může vyjasnit to, jaké návrhy jsou po takovéto rozpravě hlasovatelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Žádost o přestávku na klub na 20 minut respektuji. Mezitím chce ještě něco říci pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, jenom bych poznamenal, že v § 63 v odst. 1 bodě 2 jsou běžně návrhy na zamítnutí, to znamená přijetí návrhu na zamítnutí má za následek atd. atd. To se netýká zákonů, ale obecně bodů jednání sněmovny. Je naprosto přijatelné a v souladu se zákonem hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Sám pro sebe jsem si to interpretoval stejným způsobem.

Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych jen odkázat na usnesení rozpočtového výboru, kterým je doporučováno Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem vyslovila souhlas. To znamená, že můžeme jako Poslanecká sněmovna z logiky této věci nevyslovit souhlas nebo vyslovit nesouhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Vyslovit potenciálně nesouhlas s vládním návrhem. Velmi bych doporučoval v rámci přestávky, aby se to tak stalo. Začneme v 16.45 hodin.

 

(Schůze přerušena v 16.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP