Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. července v 9.04 hodin

 

Přítomno: 186 poslanců

 

 

(Schůze opět zahájena v 9.04 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, zahajuji šestý jednací den 15. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Předpokládám, že jsme připraveni zahájit dnešní jednání.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Vidím, že pan místopředseda Stanislav Gross má náhradní kartu č. 10, jinak se nikdo další nepřihlásil.

Mohu poprosit pana kolegu Voláka, aby nerušil naše jednání?

Z dnešního jednacího dne se omlouvá pan poslanec Karel Černý z důvodu nemoci, a z důvodu zahraniční cesty pan poslanec Václav Exner, pan poslanec Jiří Payne, pan poslanec Petr Šulák, pan poslanec Miroslav Ouzký, pan poslanec Ivan Pilip, pan poslanec Cyril Svoboda a paní poslankyně Vlasta Štěpová. Z vlády se omlouvá netradičně kvůli dovolené místopředseda vlády pan Pavel Mertlík. Musím se přiznat, že to je neobvyklá omluva. A ministr kultury Pavel Dostál se účastní pohřbu pana režiséra Petera Scherhaufera.

Prosil bych opravdu o zklidnění sněmovny.

Paní poslankyně Zuzka Rujbrová mi dává náhradní kartu č. 11 a já ji vracím.

Dnešní jednání začneme včera přerušeným bodem

 

47.
Vládní návrh zákona o transformaci Českých drah a o změně zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku
/sněmovní tisk 265/ - prvé čtení

 

Dostali jsme se až k hlasování. Zazněla již závěrečná slova navrhovatele i zpravodaje, nicméně stejně bych poprosil navrhovatele pana ministra Peltráma a zpravodaje pana poslance Plachého, aby se jako standardně posadili ke stolku navrhovatelů a zpravodajů.

Závěrečná slova, jak jsem řekl, již zazněla, a pokud tomu dobře rozumím, jsme u hlasování. Byly předneseny dva návrhy, jednak návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování, jehož autorem byl pan poslanec Kořistka, jestli jsem si to dobře zaznamenal, a jednak návrh na zamítnutí přednesli poslanci Sehoř, Tomíček a Hojda.

Mohu poprosit pana poslance Skopala, aby se zklidnil?

Dovolte mi, abychom zahájili dnešní den hlasováním. Dnešní první hlasování bude o návrhu na vrácení předloženého návrhu zákona navrhovateli k dopracování

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 185. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 185 ze 170 přítomných poslankyň a poslanců pro bylo 110, 40 bylo proti. Návrh na vrácení vládního návrhu zákona o transformaci Českých drah a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku byl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání bodu č. 47. Děkuji navrhovateli a zpravodaji.

Přecházíme k bodu

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 266/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

Prosím, aby to nebylo důvodem k zahájení intenzivních kuloárových rozhovorů ve sněmovně.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové, byl jsem pověřen vládou, abych vám odůvodnil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládaný návrh novely zákona o územních finančních orgánech byl připravován již delší dobu se základními cíli: převzít úpravu existence územních finančních orgánů, tedy finančních úřadů a finančních ředitelství, z vyhlášky Ministerstva financí do zákona v souladu s ústavou, aby bylo možno provádět změny v jejich struktuře i územní a věcné působnosti, jak si to vyžadují změny, ke kterým za poměrně dlouhou dobu od schválení zákona došlo.

Jedním z důležitých sledovaných cílů je vytvořit specializované kontrolní týmy schopné provádět daňové kontroly v případech daňových subjektů působících v neobvyklých oborech podnikání, rozsáhlých subjektů, subjektů, u kterých je podezření na možnosti rozsáhlých daňových úniků, a subjektů působících v propojených, a tedy poměrně nepřehledných sítích daňových subjektů, kde je rovněž podezření na možnosti rozsáhlých daňových úniků, zejména formou neoprávněného vylákání nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty.

Návrh novely řeší oba tyto problémy.

Existenci finančních úřadů a finančních ředitelství přebírá tento zákon, přičemž se při této příležitosti navrhuje vypustit, tedy již do zákona nepřebírat čtyři finanční úřady, jejich další existence není dostatečně opodstatněná, a to finanční úřady v Pečkách, Chodově, Manětíně a Boru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP