(16.30 hodin)

(pokračuje Klaus)

Dostáváme se k bodu

 

5.
Návrh poslanců Milana Zuny a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 100/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Milana Zunu, kterého zde ovšem nevidím. Důrazně prosím pány poslance, aby byli v jednací síni. Prosím poslance a poslankyně, aby si uvědomili, že jednání probíhá poměrně rychle. To znamená, koho se týkají další body po šestém bodu, aby si to uvědomil a byl zde přítomen. Totéž se týká ministrů. Další na řadě bude vládní návrh zákona o léčivech. Prosím, aby zde byl ministr. Slovo má pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Omlouvám se, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v obecné rozpravě moje vystoupení bude velmi krátké.

Návrh projednávaly dva výbory, jednání jsem se zúčastnil. Měním návrh, který jsem přednesl, aby se poplatky zvýšily z částky 1000 až 5000 na 5000 až 20 000. Navrhuji od 1000 do 20 000 korun.

Chci říci, že není pro mě důležité ani to, že se zvýší poplatky za výherní hrací přístroje. Pro mě je důležitá ta skutečnost, že bychom zvýšením poplatků mohli nějakým způsobem omezit gamblerství. Když se podívám do místností, kde se provozují výherní hrací přístroje, a vidím tam mnohdy nezletilou mládež, jak si vlastně pěstuje svůj návyk na gamblerství, považuji to za škodlivé.

Námitku, že zvýšením poplatků výherní hrací přístroje půjdou do černých heren, neberu, protože pokud by vznikly černé herny, policie není hloupá. Tyto herny je možno vystopovat a výherní hrací přístroje zlikvidovat.

Změna, že by se jednalo o poplatky ve výši 1000 - 20 000 korun, by znamenala, že obce i města mohou podle svých vlastních potřeb si stanovit částku, jakou uznají za vhodné. K námitkám, že by mohlo dojít k uplácení nějakých pracovníků, chci říci, že je považuji za liché, protože částku, která se bude v tom kterém městě či obci platit z výherních hracích přístrojů, neurčuje nějaký úředník, ale částky jsou stanoveny vyhláškou. O této vyhlášce rozhoduje zastupitelstvo. Obavu z toho, že by někdo zkorumpoval zastupitelstvo, nemám.

Byly vznášeny námitky, že pokud výherních hracích přístrojů ubude, zejména mladí lidé budou sázet na koníčky nebo vyplňovat sazku. To se mi zdá podivné, protože tolik obcí a měst, kam by mohli chodit na dostihy, v republice není. Zdá se mi také liché, že by někdo náhradou za hru na výherním hracím přístroji vyplňoval políčka sazky.

Nechci vás přesvědčovat a lámat, ale myslím si, že pokud není možno zakázat výherní hrací přístroje, tak zvýšením sazeb bychom mohli jejich množství omezit. Domnívám se, že by to bylo ku prospěchu věci. Nebudu už znovu opakovat, k čemu vede gamblerství. Děkuji za pozornost. V další rozpravě navrhnu přesně text.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zunovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Zprávy jsme obdrželi. Prosím pana poslance Vlastimila Tlustého jako zpravodaje rozpočtového výboru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, komentáře k tomuto návrhu zákona už zazněly v prvním čtení. Dovolte mi zrekapitulovat fakta.

Předposlední novela zákona snížila místní poplatky z rozpětí 5-20 000 korun na 1-5000 korun proto, že tatáž novela zavedla obecné odvody na veřejně prospěšné účely stanovené procenty z tzv. výtěžku pro hrací automaty stejně jako pro všechny ostatní typy hazardních her. Snížení bylo tedy kompenzováno zavedením tohoto nového druhu odvodu.

Navrhovatelé odůvodňují dnes projednávanou novelu snahou vrátit zatížení tohoto typu hazardních her do původní výše. Neuvádějí k tomu, že navrhují-li původní rozpětí, k tomu původnímu rozpětí nadále podle platného zákona budou odváděna procenta na veřejně prospěšné účely. Je tedy nepochybné, že tato novela nedělá to, co deklaruje. Nevrací původní úroveň výše odvodů na veřejně prospěšné účely a místní poplatky, ale navrhuje tuto úroveň výrazně zvýšit. Přitom navrhovatel tohoto zákona tvrdí, že cílem tohoto zvýšení není vybrat více prostředků, ale omezit rozsah tohoto druhu podnikání.

Pokud je toto skutečný cíl navrhované novely, pokud chce konkrétní obec omezit provozování hracích automatů, má k tomu příležitost podle platného zákon. Platný zákon totiž zmocňuje obecní zastupitelstva k tomu, aby regulovala provozování hracích automatů v obcích vyhláškou. Podoba takovéto vyhlášky je v podstatě ponechána na rozhodování zastupitelstva a mírou její přísnosti mohou již dnes obce, chtějí-li limitovat rozsah tohoto druhu podnikání, tak činit.

Zdá se mi tedy, že argumentace, kterou předkladatelé navrhují, si odporují. Domnívám se, že pokud by došlo ke zvýšení místních poplatků, mělo by dojít ke zvýšení indexačního typu, to znamená zahrnujícího inflaci, ke které došlo přijetím původní verze před dvěma roky dodnes, což by ovšem zahrnovalo inflaci v rozsahu ročně kolem 10 %. Považuji za nemožné, aby došlo k navrhovanému zvýšení na čtyřnásobek současné úrovně.

V rozpravě nepochybně padne řada pozměňovacích návrhů, které budou hledat takovouto rozumnou míru indexace, proti které lze těžko něco namítat. Nicméně doufám, že sněmovna zaregistruje, že deklarovaný účel této novely je podle mého názoru ve zjevném rozporu s obsahem této novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslance Pavla Hrnčíře, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP