(15.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli je to úplně pravda, ale v každém případě, jestli jsou zde přesně rozhodnuti všichni, jak chtějí hlasovat, tak pouze dám hlasovat o těchto bodech těsně po sobě. Pan poslanec Gross navrhuje přeřadit bod 103 jako první bod na středu 7. července od 9.00 hodin dopoledne. Pan poslanec Kühnl navrhuje tentýž bod přeřadit na pevný čas na stejný den středu, ale po 19. hodině a ještě navíc jednat po 21. hodině. Doufám, že všichni vědí, o čem hlasujeme, a že pořadí je z tohoto hlediska lhostejné.

 

Proto dávám hlasovat o návrhu pana poslance Grosse.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 se z přítomných 196 pro vyslovilo 96, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní hlasujeme o návrhu pana poslance Kühnla. Doufám, že si ho všichni pamatují.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26 se z přítomných 196 pro vyslovilo 95, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Filip navrhl, abychom dnes po… Prosím pana místopředsedu Langra, aby nerušil. Nebyl přijat ani jeden z těchto návrhů. Bod je zařazen standardním způsobem. Je zbytečné o tom diskutovat.

Nyní návrh pana poslance Filipa, aby dnes po 19. hodině sněmovna hlasovala o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny požádat Parlament Turecké republiky o - nepamatuji se přesně, o co ho požádat. Abych nezkomolil vaše slova. To by mohlo mít mezinárodní dopady.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Myslím, že byste je nezkomolil, pane předsedo. Jde o to, abychom hlasovali o usnesení, kterým bychom požádali Parlament Turecké republiky o vytváření podmínek pro dodržování lidských práv a práv národnostních menšin v Turecké republice, a to z obavy o osud odsouzeného Abdullaha Ocalana. Chci jenom podotknout, že Turecká republika je republikou, která každý rok má nejvíce žalob tureckých občanů u Evropského soudu pro lidská práva, u Evropské komise. Žádný jiný stát, který je součástí Rady Evropy, nemá tolik žalob, prohraných žalob jako Turecko. Myslím, že to má smysl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane předsedo, nežádal jsem vás o výklad nebo úvodní slovo k tomuto návrhu dnes po 19. hodině. Já jsem pouze žádal o přesné znění tohoto návrhu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, omlouvám se, že jsem to rozšířil. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Návrh usnesení Poslanecké sněmovny požádal Parlament Turecké republiky o vytváření podmínek pro dodržování lidských práv a celé řady dalších věcí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Filipa, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 se z přítomných 189 se pro vyslovilo 89, 48 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Klas navrhuje přeřadit bod 117 na příští schůzi, protože to nebylo ve výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 28 se z přítomných 194 pro vyslovilo 163, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tlustý navrhuje bod 118 přeřadit na příští schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 se z přítomných 194 pro vyslovilo 126, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Konečně poslední návrh. Poslanec Snítilý navrhuje vyřadit bod č. 30 z pořadu dnešní schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 30 se z přítomných 194 vyslovilo pro 123, proti 47. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili hlasování o přednesených návrzích a nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu. Prosím o klid. Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 15. schůze sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Opravdu nebudu dávat hlasovat, nebude-li ve sněmovně klid.

 

Zahájím hlasování o pořadu schůze. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 31 se z přítomných 193 pro vyslovilo 161, proti 16. Návrh byl přijat.

Tím jsme přijali pořad této schůze sněmovny.

 

Dostáváme se k prvnímu schválenému bodu, kterým je

 

1.
Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

 

Vážení kolegové, jenom dokončím toto sdělení. Sněmovní tisk 62/4 a 62/6 - vrácený prezidentem republiky.

Konstatuji, že nenastane-li klid ve sněmovně, normálně se zdvihnu z této židle, přestanu řídit schůzi a přeruším jednání. Říkám to smrtelně vážně. Mohu vám nahlas vyjmenovat známé osoby, o kterých vím, že automaticky začínají hovořit. V první vteřině, kdy je to možné, když se zrovna oni sami nehlásí ke slovu, automaticky v této vteřině začínají hovořit. Klidně je mohu ze svého pozorování vyjmenovat. Myslím, že to je nedůstojné našeho jednání. Pan poslanec Kalousek, který tamhle stojí, je jedním z klasických představitelů této skupiny poslanců. Je téměř prototypem této věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP