Začátek schůze Poslanecké sněmovny
29. června ve 14.08 hodin

 

Přítomno: 196 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji schůzi a věřím, že i vy to vezmete jako motiv ke zklidnění a ztišení.

Vážené paní poslankyně a poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 15. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal a návrh pořadu stanovil na návrh organizačního výboru sněmovny ze dne 17. června. Pozvánka vám byla rozeslána 18. června.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

Oznamuji, že náhradní karty dostali poslanci Gross - číslo 9, Vlčková - číslo 10, Martínek - číslo 11, Volfová - číslo 12.

Nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Petru Buzkovou a pana poslance Miroslava Kalouska. Má někdo jiný návrh?

 

Zahajuji první hlasování této schůze. Kdo je pro, aby tito dva poslanci byli ověřovateli, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 181 poslanců 161 hlasovalo pro, 2 byli proti. Návrh byl přijat. Ověřovateli 15. schůze jsme určili poslankyni Buzkovou a poslance Kalouska.

 

Prosím nyní jmenované ověřovatele, aby zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou rozdány všem do lavic.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání poslanec Vladimír Doležal - zahraniční cesta, Karel Sehoř - jednání městského zastupitelstva, Pavel Svoboda - zahraniční cesta.

Z porady předsedy Poslanecké sněmovny s místopředsedy sněmovny, s předsedy klubů a s předsedy politických strany zastoupených v Poslanecké sněmovně předkládám v úvodu této schůze následující návrhy, na nichž se většina přítomných shodla. Prosím o poslouchání tohoto ústního sdělení těchto návrhů.

1. Poslanecká sněmovna bude jednat i v pondělí 12. července, a to od 14.00 hodin.

2. Ve středu 7. července se bude jednat od 9.00 hodin.

3. Polední přestávky budou vyhlašovány v pravidelnou dobu, a to pevně a striktně od 13.00 do 14.00 hodin každý jednací den.

4. Sněmovna bude jednat každý den i po 19. hodině do 21.00 hodin. Budou se projednávat zprávy, mezinárodní smlouvy a tzv. nekonfliktní zákony v prvním čtení, přičemž bude respektována každá žádost klubu o odložení hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP