(pokračuje Nečas)

Některé objekty byly poměrně ve velmi kvalitním stavu, některé další byly i rekonstruovány.

V roce 1997 došlo k rozhodnutí o zrušení této posádky přes odpor mnohých z nás. Posádka byla zrušena, technika byla odstěhována - mimochodem do Uherského Hradiště, kde vzápětí byla zaplavena. V průběhu roku 1998 se nám podařilo prosadit, aby vláda přijala usnesení, kterým byl tento majetek, tzn. objekt kasáren, převeden na město Valašské Meziříčí, nicméně od jara 1998 uběhla poměrně značná doba a tyto objekty stále nejsou v majetku města. Podotýkám, že v současné době prodělávají již druhou zimu, ve které nejsou pravidelně udržovány a používány. Obávám se, že se bude blížit třetí zima 1999-2000, a podle stavu objektu, který jsem si měl možnost detailně prohlédnout, se obávám, že po této třetí zimě už nebude co převádět.

Proto se chci zeptat za prvé, zda víte o tom, že do tohoto objektu bylo již investováno několik milionů pro centrální stanici hasičského záchranného sboru v okrese Vsetín. Za druhé bych od vás rád slyšel jasné slovo, kdy budou tato kasárna převedena na město Valašské Meziříčí. Třetí věc - chtěl bych slyšet váš názor na to, aby vláda změnila svůj přístup k tomu, aby bylo možné převádět tyto objekty na města také s možností komerčního využití.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Hovořit bude ministr obrany ČR pan Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. K dotazu pana poslance Nečase sděluji následující skutečnosti. Nemovitost kasárna Valašské Meziříčí byla uvedena v usnesení vlády č. 327 ze 6. 5. 1998, kterým byl udělen souhlas k převodu do vlastnictví města Valašské Meziříčí. Smlouva o převodu je v současné době zpracována. Byla podepsána za resort obrany 4. března tohoto roku. Dne 8. března byla zaslána městu Valašské Meziříčí k podpisu. Uzavření smlouvy dosud bránily neuspořádané majetkové vztahy k pozemkům a objektům. V současné době není ještě k dispozici identifikace převodu dvou parcel na stát. Tyto chybějící doklady jsou zabezpečovány ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí. Je předpoklad, že město vrátí v průběhu dubna tohoto roku potvrzenou smlouvu zpět spolu s dosud chybějícími doklady. Následně bude smlouva odeslána na Ministerstvo financí k udělení schvalovací doložky a na katastrální úřad k zápisu změny vlastnictví do katastru nemovitostí.

Město nemovitost zatím užívá na základě smlouvy o výpůjčce do doby realizace vlastního převodu. Naší snahou stejně jako u jiných objektů je co nejrychlejší převod. Předpokládáme, že převod tohoto objektu by měl být hotov nejpozději do konce 1. pololetí tohoto roku.

Jinak s panem poslancem Nečasem souhlasím, že by se mělo udělat všechno pro to, aby byla možnost převodu majetku - my s tím máme obrovské problémy - na města i pro jiné účely než jak je to zatím umožněno. Sám se přimlouvám za to, aby to mohlo být na podnikání, samozřejmě i za cenu toho, že by tam byly nějaké doložky o nezcizitelnosti, že by tam byl umožněn dlouhodobý pronájem, aby to posloužilo městům. Zvláště se přimlouvám za města, kde je v současné době velký problém s nezaměstnaností.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministrovi obrany ČR Vladimíru Vetchému. Ptám se, zda poslanec Nečas chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Připomínám, že další bude interpelace pana poslance Holáně.

 

Poslanec Petr Nečas: Já jsem velmi rád, že slyším tato dvě stanoviska, to znamená, že do konce 1. pololetí by měly být tyto objekty převedeny, a za druhé že podporujete možnost převodu i pro komerční využití a že se za to přimlouváte. Bylo by dobré, kdybyste se přimlouval hlavně u pana ministra financí a u vlády, aby změnila příslušné metodické pokyny a své nařízení.

Chtěl bych se ještě doplňujícím způsobem zeptat, zda bude umožněno komerční využití povolit i retroaktivně  pro ty objekty, které již byly převedeny. Může se stát, že tento přístup bude změněn ve 2. polovině roku 1999, ale v současné době již celá řada obcí má převedeny tyto objekty na základě toho, že je nesmí používat ke komerčním účelům. Bude to mimochodem i případ Valašského Meziříčí, pokud to proběhne tak, jak řík8te, to znamená do konce pololetí letošního roku. Podstatnou otázkou je, že pokud to má mít smysl, mělo by být i zpětně povolováno městům, které již tyto objekty mají, jejich komerční využití.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Bude reagovat pan ministr obrany? Ano. Hovořit bude ministr obrany ČR pan Vladimír Vetchý.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, je to samozřejmě zajímavá myšlenka, ale já v současné době na ni nejsem schopen odpovědět. Sám bych se k tomu přikláněl. Je nutné tyto věci domluvit jak s ministrem financí, tak zřejmě i ve vládě a možná i s Poslaneckou sněmovnou, zda by se neměl udělat nějaký návrh možná zákona, který by to umožnil. Na to nejsem nyní schopen odpovědět. Je třeba nechat udělat analýzu. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli interpelace pana poslance Beneše neproběhne, neboť na základě nepřítomnosti ministra průmyslu ji stáhl. Interpelaci přednese pan poslanec Vilém Holáň na ministra obrany ČR Vladimíra Vetchého. Hovoří pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně, vážení kolegové, aniž jsme se domluvili s kolegou Nečasem, podali jsme naprosto stejnou interpelaci a stejné dotazy a není třeba, abych slyšel podruhé stejnou odpověď.

Využívám této možnosti k tomu, abych požádal pana ministra, aby tlačil na to, aby se patřičné smlouvy včas dokončily a umožnilo se využívání tohoto majetku, protože tento majetek skutečně chátrá. Každý ví, že stačí, aby některý dům byl rok neobydlen, a hned začne chátrat.

Poznamenávám při tom, že ve stejném vládním usnesení byl schválen převod dalších kasáren. Podobná situace se týká věcí, které jsou mimo Valašské Meziříčí. Jde např. o Brno, Břeclav, Znojmo, Jičín, Kostelec nad Orlicí, Bzenec, Opatovice, Slaný, Vysoké Mýto, Dolní Bouzov a jiné. Jsou to obecnější věci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Holáňovi. Pan ministr obrany bude reagovat.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, to je samozřejmě problém, o kterém na ministerstvu dobře víme. Musím poznamenat, že nás ročně stojí 199 mil. Kč na zabezpečení všech těchto objektů, vytápění, ostrahu a další věci. Víme samozřejmě o tom, že majetek chátrá.

Máme zhruba majetek rozdělený do několika kategorií, majetek, který využíváme, který můžeme využít jinak, třeba přestavbou na byty, ale pak máme obrovský seznam majetku - máme ho dnes k dispozici -, kterého by se Ministerstvo obrany rádo nějakým způsobem zbavilo. Snažíme se velmi intenzivně jednat se starosty, s obcemi. Jsem velmi rád, když se obce na nás obrátí osobně, protože o to jednodušeji se dá daný problém dotáhnout do konce. Jsem rád, že právě u tohoto případu to tak probíhá. Probíhá to tak i u dalších případů. O některých z nich jste se zmínil. Pokud vím, je tomu tak např. v Břeclavi, v Brně i jinde. Taková konkrétní jednání už probíhají kromě toho v Plzni, v Budějovicích, ve Strakonicích. V současné době je nemovitostí, o kterých se intenzivně jedná s městy a obcemi, poměrně hodně a je naším zájmem, abychom se jich rychle zbavili.

Musím upozornit Poslaneckou sněmovnu, že je řada objektů, o které nikdo nemá zájem, a nemá o ně zájem ani Ministerstvo obrany. Zatím si s nimi nevíme rady, nevíme, co s nimi bude do budoucna. Máme určitý záměr, přijdeme s ním do vlády, ale je to velký problém.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru obrany ČR. Pan poslanec Holáň nebude využívat možnosti doplňující otázky. Přistoupíme k interpelaci poslance Korbela na ministra průmyslu a obchodu ČR Grégra. Prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP