Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Konečně poslední z písemných přihlášek - pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu Komunistické strany Čech a Moravy navrhl následující tři úpravy našeho programu:

Za prvé navrhujeme vypustit bod 75 vládního návrhu na vyslání šesté polní nemocnice Armády ČR do operace Joint Guardian, česky Spojená stráž, podle sněmovního tisku č. 148. Stručné zdůvodnění: V dané chvíli není o čem rozhodovat. O akci, která má být základem tohoto materiálu, který má rozhodnout o vyslání šesté polní nemocnice, nebylo v souladu s mezinárodním právem dosud rozhodnuto. Ani tisk neobsahuje informaci o tom, který orgán rozhodl o takové akci, dokonce neobsahuje ani to, do které země by měla být nemocnice vyslána. Ani možné případné rozhodnutí Severoatlantické aliance se platně nemůže tohoto problému týkat, protože Atlantická smlouva hovoří jen o obranných úkolech, a v Kosovu a Metochii o takový úkol nejde.

Dále navrhuji vypustit z programu současné schůze bod č. 76 - vládní návrh na vyslání nevyzbrojeného dopravního letounu AN 26 Armády České republiky do operace Eagle Eye, česky Orlí oko. Také v tomto případě pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě opustili území Svazové republiky Jugoslávie. Byli tam proto, že zajišťovali dohled nad dodržováním úmluv o příměří v Kosovu a Metochii, které byly uzavřeny na podzim mezi americkým vyjednávačem Holbrookem a prezidentem Svazové republiky Jugoslávie Miloševičem. Nové dohody v této věci v současné chvíli nejsou uzavřeny. Do vyjasnění situace, návratu pozorovatelů nebo uzavření nových dohod není vyslání letounu Armády České republiky odůvodněné.

Na druhé straně mi dovolte navrhnout zařazení nového bodu, který by se zabýval problematikou vysílání kontingentu Armády České republiky obecně. Domníváme se, že je na Poslanecké sněmovně, aby se touto záležitostí zabývala a aby přijala určitá pravidla a podmínky k účasti České republiky na vojenských akcích v zahraničí. Navrhujeme zařadit nový bod s názvem "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k podmínkám účasti České republiky na vojenských akcích v zahraničí".

Návrh usnesení zní takto:

Poslanecká sněmovna konstatuje, že

  1. nesouhlasí s vysíláním jakéhokoliv kontingentu Armády České republiky k okupačním, kontrolním, dohlížecím nebo jiným úkolům ve Svazové republice Jugoslávii v rámci Severoatlantické aliance bez předchozí žádosti vlády Svazové republiky Jugoslávie a odpovídajícího mandátu Organizace spojených národů,
  2. nesouhlasí s průjezdem, přeletem nebo soustřeďováním vojenských sil cizích zemí určených k takovým úkolům na území České republiky,
  3. pokládá obecně za nepřijatelné, aby se Česká republika zúčastňovala vojenských akcí v zahraničí bez jednoznačného souhlasu Rady bezpečnosti Organizace spojených národů a splnění všech podmínek mezinárodního práva včetně souhlasu zainteresovaných zemí.

Domníváme se, že takovéto usnesení a jeho jednotlivé body je třeba prodiskutovat předtím, než se bude rozhodovat o dílčích materiálech, a to jak o materiálech týkajících se Svazové republiky Jugoslávie, tak i o materiálech, které se obecně dotýkají případu vysílání kontingentu Armády České republiky do zahraničí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu? Jestli ne, tak nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Nejdříve budeme hlasovat o mém návrhu. Vzpomínáte-li si, navrhl jsem, abychom body č. 2 a 3 návrhu pořadu projednávali nejdříve od 16.00 hodin dnešního dne kvůli nepřítomnosti pana ministra Motejla v těchto prvních dvou hodinách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento můj návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 ze 194 přítomných 186 hlasovalo pro, 3 hlasovali proti. Návrh byl přijat.

 

Druhý pozměňovací návrh byl návrh pana poslance Kalouska, který chce jako bod 62 našeho jednání zařadit bod s názvem "Regulace výdajů státního rozpočtu v 1. pololetí roku 1999". Doufám, že tento návrh je srovnatelný.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 se z přítomných 194 poslanců pro vyslovilo 86 poslanců, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Před tím pozměňovacím návrhem byl návrh poslankyně Šojdrové, která navrhla další bod s názvem "Usnesení ke zřízení dočasné komise Rady pro vzdělávání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 194 poslanců 107 hlasovalo pro, 44 proti. Návrh byl přijat.

 

Čtvrtý návrh je návrh pana poslance Talíře, který jako první bod 1. dubna navrhuje zařadit "Zprávu vlády o dlouhodobých koncepcích jednotlivých resortů".

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 195 pro hlasovalo 62 poslanců, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Maštálky zařadit bod "Usnesení k otázce dodržování lidských práv v Turecké republice", a to před bod 75 dosavadního návrhu.

Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 se z přítomných 195 poslanců 63 vyslovilo pro, 85 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP