Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem si povšiml toho, že pan poslanec Payne hovořil o zamítnutí. Také jsem to tak pochopil. Samozřejmě ve třetím čtení je možno podat návrh na opakování druhého čtení, ale takový návrh nezazněl.

První pozměňovací návrh je uveden pod písmenem A a týká se vypuštění slov v závorce, tzn. zákon o svobodě informací. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje také nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlasujeme o návrhu uvedeném pod písmenem A.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 144 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 187 vyslovilo 50 a 111 bylo proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Druhým návrhem je návrh uvedený pod písmenem B, který nově vkládá § 1. Je to návrh, na kterém se usnesly tři výbory, které tento tisk projednávaly. Navrhovatel doporučuje tento návrh, zpravodaj rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 145 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 189 pro vyslovilo 172 a proti 2.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dalších několik návrhů je uvedeno pod písmenem C. Tady chci upozornit, že pozměňovací návrh označený jako 1 - pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu - a jako číslo 2 - pozměňovací návrh kulturního výboru - jsou totožné. Vzájemně se mezi sebou vylučují pozměňovací návrhy paní poslankyně Parkanové a pozměňovací návrhy výborů.

Doporučuji, aby se nejprve hlasovalo o pozměňovacím návrhu č. 4, tj. o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Parkanové. Nebude-li přijat, doporučuji, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu č. 1 až 2 - to je tentýž návrh -, a teprve kdyby ani tento nebyl přijat, aby se hlasovalo o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru, který je uveden pod č. 3. Navrhovatel i zpravodaj se přiklánějí k přijetí pozměňovacího návrhu č. 3, který nejméně zasahuje do senátní předlohy a zdá se nám nejlepší.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobrá, pane zpravodaji. Budeme tedy nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem C4. Navrhovatel ani zpravodaj nedoporučují.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 146 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 189 pro vyslovilo 71 a 104 bylo proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Hlasujeme nyní současně o pozměňovacím návrhu č. 1 a č. 2. Jde o stejný návrh. Stanovisko zpravodaje i navrhovatele je nedoporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlasujeme o návrhu C1. Pane poslanče, já myslím, že je to sice technicky jedno, ale je třeba hlasovat - i když jsou dva shodné návrhy - o návrhu prvním, protože druhý je tím pádem automaticky nehlasovatelný. O dvou návrzích najednou těžko můžeme hlasovat, ale věcně mezi námi není rozpor.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Domnívám se, že nemáte pravdu, paní předsedající. Je to prostě jeden pozměňovací návrh, ale je sepsán dvakrát podle toho, že to navrhl jeden i druhý výbor, ale je to jeden návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, shodněme se na tom, že se jedná o jeden pozměňovací návrh dvou výborů.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 147 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovili 2 a 156 bylo proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Můžeme hlasovat o návrhu ústavně právního výboru uvedeném pod písmenem C3. Navrhovatel i zpravodaj doporučují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 148 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 150 a 17 bylo proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní můžeme přikročit k hlasování o dvou pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem D. Hlasujeme o každém z nich zvláště, nejprve o pozměňovacím návrhu D1. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 149 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 149 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 pro vyslovilo 136 a 20 bylo proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacím návrhu D2. I tady je stanovisko navrhovatele souhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 150 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 150 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 189 pro vyslovilo 177 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní se dostáváme ke dvěma téměř shodným pozměňovacím návrhům, vztahujícím se k § 4 odst. 1 písm. c). Budeme hlasovat o každém zvláště s tím, že pozměňovací návrh uvedený jako E2 se navrhovateli i zpravodaji zdá přesnější, obsahuje správnější mluvnický pád. Jinak jde o návrh totožný. Doporučuji hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu E2. Bude-li přijat, je zbytečné hlasovat o pozměňovacím návrhu E1. Stanovisko navrhovatele i zpravodaje k návrhu E2 je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V případě, že se jedná o dva návrhy, není nezbytně nutné provést orientační hlasování. Můžeme přistoupit k hlasování, tak jak je navrhl pan poslanec Matulka. Budeme tedy hlasovat o návrhu E2.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 151 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 151 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 177 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Dundáčkové, uvedeném pod písmenem F. Tady upozorňuji, že pokud by pozměňovací návrh byl přijat, pak by bylo zbytečné hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem G3.

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, zpravodaj rovněž nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 152 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 152 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 189 vyslovilo 69 a 105 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP