(pokračuje Vidím)

Přesto mi však dovolte: Po zkušenostech při organizování předchozích tajných voleb bych chtěl opět zdůraznit způsob úpravy hlasovacích lístků.

Jména kandidátů jsou na hlasovacím lístku uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo. Poslanec volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl pro volbu stanoven, zakroužkováním pořadového čísla před jejich jmény. Pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne velkým písmenem X. Nesouhlas se všemi kandidáty vyjádří poslanec přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů velkým písmenem X.

Dámy a pánové, tajná volba může být zahájena a moc vás prosím, dbejte pokynů, jak hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vyhlašuji druhé kolo této volby, která proběhne tajným hlasováním. Hlasovací lístky budou vydávány 20 minut, tzn. od 12.00 do 12.20 hodin. V jednání budeme pokračovat ve 13.30 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 12.02 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP