(pokračuje Langer)

Nyní rozhodneme o námitce pana poslance Petra Nečase.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106 a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Hlasujeme o námitce, kterou vznesl pan poslanec Petr Nečas. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 106 bylo pro 105 poslankyň a poslanců, proti 27. Návrh byl přijat.

 

V této chvíli jsme tedy opět zpět u bodu, který jsme projednávali před chvílí. Je to

 

40.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené,
o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 34/ - třetí čtení

 

Jsme před závěrečným hlasováním o tomto návrhu.

Vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu ČSSD a udílím mu slovo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je mi líto, ale v tuto chvíli musím požádat o půlhodinovou přestávku před tímto hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přerušuji v tuto chvíli jednání Poslanecké sněmovny do 11.20 hodin.

 

(Schůze přerušena v 10.51 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP