(Schůze opět zahájena v 10.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážení kolegové, pokračujeme v jednání v tomto bodu, který byl přerušen před závěrečným hlasováním, a to z důvodu žádosti poslaneckého klubu Unie svobody o půlhodinovou přestávku na poradu klubu. Hned jak se ustálí pohyb v sále, přistoupíme k závěrečnému hlasování k tomuto bodu. Prosím, abyste všichni zaujali svá místa. Na přání některých z vás vás ještě všechny odhlašuji a ještě jednou vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu US pana poslance Kühnla, potom přihlášku předsedy poslaneckého klubu KDU- ČSL pana poslance Kasala.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Chtěl bych před hlasováním říci , že nám je velice líto, že se nepodařilo Poslaneckou sněmovnu při projednávání pozměňovacích návrhů přesvědčit o tom, že zákon, tak jak byl předložen ze Senátu do Poslanecké sněmovny, je zákonem, který neřeší problém, který přesouvá problémy do budoucnosti. Je to vlastně zákon proti budoucnosti, zákon, který by v budoucnosti, a to poměrně blízké, znamenal kolaps celého systému nebo spolupřivodil kolaps celého systému sociálního pojištění, zákon, který by pouze vytvořil další záminku pro vládu ke zvyšování daňové zátěže, ke zvyšování pojistné zátěže.

Z tohoto důvodu si myslíme, že tak jak bez přijetí pozměňovacích návrhů zákon zůstal, není přijatelný. Budeme hlasovat proti němu a předpokládáme, pokud neprojde v Poslanecké sněmovně, že vláda předloží návrh nový, který by se problémem zabýval systémově a také z hlediska spravedlnosti a pojistného principu. Pokud by to vláda nestihla tak, aby novela mohla platit od října, nebo pokud by tak vláda neučinila, jsme připraveni takový návrh podat sami. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je předseda poslaneckého klubu KDU ČSL po něm předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Jan Kasal: Vážená vládo, dámy a pánové, i klub KDU-ČSL ve své většině nepodpoří tuto verzi zákona. Důvody bych opakoval zčásti po panu kolegovi Karlu Kühnlovi, ale chci zároveň vyjádřit naději, že vláda termín do 1. 10. stihne tak, aby účinnost nebyla ohrožena. Klub KDU-ČSL bude připraven projednávat tento návrh pokud možno bezodkladně. Záleží tedy na vládě. Klub KDU-ČSL stejně jako klub US v případě, že by vláda k tomu přistupovala laxně, hodlá předstoupit s iniciativním poslaneckým návrhem. To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Uděluji slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že sice těsně, nicméně nakonec neprošel rozhodující pozměňovací návrh, kterým byla podmíněna podpora klubu ODS tomuto návrhu zákona, konstatuji, že klub ODS nemůže v závěrečném hlasování tento návrh podpořit. Je nám velmi líto, že ve sněmovně nezvítězil zdravý rozum, a proto se připojujeme ke stanoviskům, která už byla přednesena. Očekáváme, že v brzké době bude projednán návrh zákona, který navrhne přiměřený průběh výše pojistného jednotlivým příjmovým skupinám. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli registruji další přihlášku, a to přihlášku předsedy poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, paní a pánové, já těm třem vystoupením takříkajíc nerozumím. Kdyby šlo o vládní návrh, tak bych věděl, o čem je řeč ve všech třech poslaneckých klubech, ale vzhledem k tomu, že jde o návrh Senátu jako celku, kde kluby ODS a KDU-ČSL mají svým způsobem dostatek svých senátorů a neprosadili si to již v původním návrhu, nevím, jestli jde o politickou hru a házení klacků pod nohy reformě sociálního zabezpečení, nebo dalším věcem, nemocenskému pojištění atd. Chtěl bych opravdu znát skutečné důvody, které vedou tyto tři kluby k takovému stanovisku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, o všech návrzích bylo již hlasováno a před námi je hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 34 a ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP