(pokračuje Skopal)

Takže k tomu navýšení dochází, i když ne v té výši, jakou má Evropská unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Nyní bude hovořit ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, můžete hovořit.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, já se pokusím být velice stručný a pokusím se nebýt zbytečně emotivní. Nicméně dovolte mi, abych s trochou nadsázky zareagoval na pana poslance Horta.

Trošku mě postrašila ta informace, že pracoval jako ředitel regionu ministerstva. To říkám zcela upřímně. On položil tři základní otázky. Jsou zemědělci směrováni k tomu, že jim dá vláda více peněz? Zajistí vláda dobré příjmy zemědělcům a bude pokračovat v udržování falešných nadějí, že jejich příjmy se zvýší? Já si myslím, že to tak bude, o tom v podstatě rozhodla ta vláda, která rozhodla o tom, že usilujeme o vstup do Evropské unie. V tu chvíli na tyto otázky bylo odpovězeno 1. ano, 2. ano, 3. ano. Můj jediný problém je přesvědčit vládu a pana premiéra, abychom v té prázdné kase našli dostatek peněz, abychom postupně tento problém dokázali sanovat. Ta otázka vůbec nestojí o tom, jestli prostě chceme vytvořit prostředí, ve kterém naši zemědělci budou konkurenceschopní, nebo nechceme. Ta otázka byla prostě jednou již položena a byla odpovězena. A my nemáme jinou variantu. Prostě je absurdní pokračovat v politice, která byla prezentována jako politika Občanské demokratické strany, která by měla vést podnikatele k tomu, aby se začali racionálně chovat na volném trhu. V okamžiku, kdy bychom v tom pokračovali, tak je to prostě postup postupné likvidace českého zemědělství. Neříkám do nuly, ale do segmentu, který by již nebyl schopen obhospodařit krajinu, který by nebyl schopen vyprodukovat kompetentní plodiny, které se tady odedávna produkovaly. Prostě tak to je a my se jen o to musíme starat.

K panu poslanci Kučerovi. Mě trošku mrzí, že v poslední době přestává být, aspoň podle mého názoru, zemědělcem a stává se politikem. Stále jako se snaží, místo aby prostě hledal věcná řešení, řekl bych organizovat zmatky v tom, co se má, či nemá učinit. Takže já teď zcela konkrétně odpovím.

Naše vláda i Ministerstvo zemědělství má jasnou koncepci. Ta koncepce je postupný přechod na společnou zemědělskou politiku EU v horizontu, v čase, kdy do EU vstoupíme. Problém konstrukce této agrární politiky a času, který jsme nad ním strávili, je o tom, že právě těch peněz nemáme tolik, kolik bychom potřebovali, a musíme velmi pečlivě vážit, které nástroje, které používá společná zemědělská politika EU, nastartujeme teď, které odložíme a k čemu použijeme peníze, které jsou k dispozici. V každém případě je budeme používat k podpoře příjmů zemědělců. Protože základní princip společné zemědělské politiky je o tom, že se snižují intervenční podpory cen a zvyšují se příjmy zemědělců, které směřují k nim, které směřují k hektarům, které obdělávají, které směřují ke zvířatům, která chovají.

K té ochraně trhu tady bylo řečeno už moc. Je zbytečné stěžovat si na to, jak to bylo špatně vyjednáno, je potřeba s tím něco dělat a myslím si, že v podstatě kroky, které jsme v oblasti agrární diplomacie učinili, přece jenom naznačují, že některá řešení jsou možná.

No a pak k takové té zcela konkrétní otázce, že je potřeba, když je moc mléka, tak prostě snížit stavy krav a neprodukovat ho. Víte, to je o tom, že my se musíme rozhodnout, jestli jednou provždy vytvoříme podmínky pro to, aby naši občané dostali na stůl 190 l mléka za rok, nebo se budeme snažit jim vytvořit stejné podmínky jako ve světě, v EU, protože je to o jejich zdraví, o zdraví jejich dětí i zdraví prostě těch dříve narozených. A v tu chvíli přijdeme k závěru, že my v současné době produkujeme zhruba v roce 1998 2,5 mld. litrů mléka, v roce 1999 2,4 mld. litrů mléka. Kdybychom chtěli srovnat spotřebu mléka s EU nebo s našimi nejbližšími sousedy, tak bohužel musíme vyprodukovat 3 mld. litrů mléka. A k tomu, abychom je mohli vyprodukovat, k tomu potřebujeme mít zvířata.

Pro vaši informaci - stavy zvířat, se kterými my v současné době pracujeme na 100 ha, jsou výrazně nižší než v EU, činí 13,3. Pro vaši informaci v Rakousku 19,9, v Německu 29,5. Průměr EU včetně zemí, kde se dojnice nechovají, 13,3. Čili je to otázka rozhodnutí, zda chceme v okamžiku, kdy vstoupíme do EU, vyjednat si takovou kvótu mléka, která by zabezpečila produkci z domácích zdrojů, a též abychom měli možnost využívat právě těch horských a podhorských podmínek, kde bude trvalý travní porost, protože já jsem toho názoru, že tam musíme vrátit život přes hospodáře, přes zemědělce, a ten musí mít k dispozici skot, který nemůžeme vyvraždit. Nemůžeme ponechat tuto situaci osudu, protože pak bychom neměli mléko pro naše občany, pak bychom neměli s čím hospodařit v těch dotyčných podmínkách atd. atd.

A zcela takto bych mohl postupovat s dalšími komoditami. Takže ta kritika o tom, že produkujeme něčeho více, než potřebujeme, je podle mého názoru neférová. U hovězího masa, když se podíváme na poslední tři roky, tak spotřeba a výroba se blíží. Když se podíváme na vepřové maso - na poslední tři roky - tak spotřeba a výroba se blíží. Čili je naprosto nelogické uvažovat o tom, že když se teď dostaneme do problému s dovozy masa z EU, že prostě přestaneme vyrábět vepřové maso doma. Ne, my se musíme bránit, musíme ten problém odchytit, musíme ho vyřešit, a o tom je v podstatě agrární politika a my jsme na to připraveni.

Byl bych velice rád, kdyby tyto debaty se možná odehrávaly na poli zemědělců, venkovanů, protože myslím si, že některé názory by se při těchto diskusích samy vyčistily. Děkuji vám. (Potlesk z levé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Slovo má pan poslanec Kučera ml., připraví se pan poslanec Josef Lux.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Dámy a pánové, nezlobte se, že vás obtěžuji. Pan ministr Fencl mě ohodnotil, že už nejsem hospodář, ale politik. Pane ministře, já si myslím pravý opak. Právě proto, že se bytostně cítím hospodářem, tak s hrůzou vidím, že s těmi 17 mld. Kč, se kterými by se naše zemědělství stabilizovat dalo, tak vy je utratíte takovým způsobem, že vlastně potřebujeme spoustu dalších miliard. Vaše kroky nejsou systematické a to je právě to, že ve mně se brání hospodář přijmout vaše argumenty. Naopak já vyzývám vás, abyste se se státní kasou, se státními penězi a se státními dluhy choval řádným způsobem dobrého hospodáře.

Děkuji vám. (Potlesk z pravé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kučerovi mladšímu. Slovo má pan poslanec Josef Lux.

 

Poslanec Josef Lux: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem nechtěl vystupovat původně, ale ta diskuse mě k tomu donutila.

Nebudu tady reagovat na ty, kteří dělají politiku ať tzv. zprava, nebo tzv. zleva, protože obojí je "pouze politika". A těch argumentů, které tady zazněly, které jsou mimo věcnou realitu, těch tady zaznělo mnoho.

Já myslím, že je potřeba říci, že proces transformace českého zemědělství byl a je proces bolestný a nezbytný. Je úplně lhostejno, jaká vláda bude v ČR, ale tento proces bude prostě pokračovat, proces ve směru nutné konkurenceschopnosti českých zemědělců, protože o co koneckonců jde. Jde o to, aby čeští zemědělci, moravští a slezští obstáli při tom uvažovaném vstupu naší republiky do EU. A je úplně jedno, jestli to bude s argumenty pravicovými, či levicovými. Troufám si říci, že tento proces v zemědělství pokročil dále než v jiných odvětvích. Mám za to, že velké průmyslové podniky toto mnohde teprve čeká. Určité kroky, které jsou předmětem mnoha kritik.

Myslím, že proces narovnání majetkových vztahů v zemědělské prvovýrobě z pohledu procesu restituce či privatizace, kde se podařilo v zemědělství se společně dohodnout na oněch dvacetiletých bezúročných splátkách, je proces, který je třeba dokončit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP