Poslanec Miloslav Výborný: Paní předsedající, dámy a pánové, rád bych především uvedl, že to, co prohlásila místopředsedkyně sněmovny, je pravda a je potřeba se s těmi slovy, která řekla, ztotožnit, bez ohledu na to, jakou má stranickou příslušnost, bez ohledu na to, co bylo předmětem hlasování. Prostě toto se nesmí a odůvodnění, že někdo pověřil kolegu, aby za něj hlasovat, je směšné.

Ale co z toho plyne v této věci? V této věci z toho podle mého názoru plyne jednoznačně, že usnesení prostě nebylo přijato. Hlasování je zcela mimo. Musíme hlasovat znovu. (Smích v sále.)

Pánové, nesmějte se, já z toho opravdu nechci vytlouci žádný politický kapitál, ale přijmeme-li tezi, že se stalo něco špatného, a já tu tezi, kterou tady řekla místopředsedkyně sněmovny, přijímám, tak tu špatnost musíme napravit. A tu nenapravíme tím, že budeme předstírat, že se vlastně nic špatného nestalo, protože to bylo 95:93. Uznejte, že stalo-li se něco špatného, musí se hlasovat znovu. A máte-li pochybnosti o poctivosti poslanců, tak se musí hlasovat se skrutátory. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli má slovo předseda poslaneckého klubu sociální demokracie.

Prosila bych poslankyně a poslance… Chápu, že atmosféra v jednacím sále je oprávněně vzrušená, přesto bych ráda prosila o zklidnění v jednacím sále.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Paní předsedající, dámy a pánové, já se přiznám, že jsem v tuto chvíli hluboce zklamán, protože když jsem viděl přihlášku pana poslance Výborného, předsedy mandátového a imunitního výboru, tak jsem myslel, že přijde této sněmovně oznámit něco jiného, že přijde a oznámí, že podle jednacího řádu si toto konání bere jako podnět pro jednání mandátového a imunitního výboru. (Potlesk.) Nikoli že této situace využije k prosazování politických cílů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S procedurální poznámkou pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, já budu velmi klidný. Já jsem na začátku své řeči prohlásil, bez ohledu na sympatie nebo nesympatie ke komukoli, že to, co se stalo, je špatné, a že to, co prohlásila místopředsedkyně sněmovny, je něco, s čím se naprosto ztotožňuji. Já předpokládám, že poslanec, který prohlásil, že pověřuje svého kolegu hlasováním, si je vědom toho, že učinil něco, co je v rozporu s ústavou. A samozřejmě také předpokládám, že se tím budou zabývat orgány sněmovny, ale odmítám se nechat nařknout z toho, že jsem neřekl to, co vy si představujete, že jsem měl říci. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Dámy a pánové, vzrušená atmosféra nikterak nemůže přispět k vyřešení tohoto problému. Domnívám se, že by nám prospělo, kdybychom dali prostor pro jednání politického grémia. Žádám předsedu sněmovny, aby toto svolal, a žádám také, aby schůze sněmovny byla na hodinu přerušena.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já na tuto žádost předsedy poslaneckého klubu reaguji tak, že předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus svolává jednání politického grémia do kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny teď hned a já přerušuji schůzi do 17.00 hodin.

 

(Schůze přerušena v 16.24 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP