(pokračuje Payne)

Myslím, že to samo o sobě dokazuje, že se jedná o špatnou politiku.

Chci se nyní zmínit o jednou detailu. Pan ministr zde vyslovil přesvědčení, že nám roste nezaměstnanost. Ano, ona nám roste a docela dorůstá hodnot, na které jsme nebyli zvyklí a které jsou varovné. Chtěl bych se zeptat: Jsou příčiny růstu nezaměstnanosti podniky, které mají deset tisíc zaměstnanců? Je příčinou růstu nezaměstnanosti propouštění zaměstnanců z OKD, Chemapolu, ČKD? Nikoliv. Příčinou růstu nezaměstnanosti je kolaps malých a středních podniků.

Především to chci dokumentovat na situaci v Praze. Jak se dnes píše v novinách, má dvakrát větší podíl na hrubém domácím produktu, než mají ostatní regiony. Přesto v Praze dochází k tomuto jevu. Mohu uvést příklady ze svého volebního obvodu Praha 2, ale i jiných obvodů, kde dochází poprvé za posledních devět let k situaci, že počet nabízených nebytových prostor k podnikání převyšuje poptávku. Znamená to, že lidé ztratili odvahu podnikat. A to už není důsledek minulých vlád, to je důsledek politiky této vlády. Odradila podniky od podnikání.

Uvedu příklady. Vláda se chystá podpořit některé velké neúspěšné podniky v domnění, že tím zachrání naši ekonomiku. Uvedu několik údajů o české ekonomice, bohužel ještě se nám nepodařilo shromáždit všechny číselné údaje, které srovnávají českou ekonomiku s jinými zeměmi. Není překvapující informací, že z celkového počtu podniků v České republice malé a střední podniky mají podíl 99,6 %. To znamená, z hlediska početního zásadně převažují. Za druhé - z hlediska podílu na celkové zaměstnanosti malé a střední podniky mají 60,6% podíl. Znamená to tedy - chtěli-li bychom opravdu řešit problém nezaměstnanosti, pak se v první řadě nabízí řešit to způsobem, že podpoříme toho, kdo má největší podíl na zaměstnanosti, a to jsou malé a střední podniky. Nikoliv ty velké.

Podíl na celkových výkonech české ekonomiky mají malé a střední podniky - 57,7 %. Znamená to také nadpoloviční většinu. Podíl na celkové tvorbě přidané hodnoty je 60,6 %. Podíl na celkovém exportu - 55,6 %. Nikoliv velké podniky, ale malé podniky vytvářejí český export do zahraničí.

Dovolím si dokonce tvrdit, že se nedá zopakovat relativně úspěšný pokus, který byl učiněn se Škodou Mladá Boleslav. Automobilový průmysl má velmi zvláštní charakter a skutečně na sebe váže celou řadu malých a středních subdodavatelů. To ovšem neplatí ve výrobě oceli. Je pravdou, že automobilový průmysl hraje podstatnou roli v německé ekonomice, ale nehraje tam roli ocelářský průmysl. Myslím si, že privatizace Škody Mladá Boleslav byla velmi unikátním příkladem a nelze ho aplikovat na žádný jiný velký podnik v české ekonomice. V tom je současná politika české vlády naprosto zavádějící.

Mám zde údaje dokonce i celou řadu let zpět. Pro srovnání - podíl malého a středního podnikání v Dánsku 56,7 %, ve Francii 59,7 %, v Portugalsku 64 %, ve Španělsku 70 %. Ve všech tržně orientovaných zemích malé a střední podnikání hraje převažující roli v jejich ekonomice. Nyní jde o to, zda vláda podpoří malé a střední podnikatele, nebo naopak se bude přiklánět k velkým partnerům.

Problém je, že v České republice podpora malého a středního podnikání klesá. Současný rozpočet znamená zase další pokles ve srovnání s ostatními firmami. Už zde bylo uvedeno, že současná politika vlády ještě odejme malým a středním podnikatelům možnost dostat se k úvěrům tím, že stahuje peníze vydáním státních obligací do vládních rukou, místo aby je ponechala k dispozici jako volné úvěrové peníze. Například oproti České republice, která poskytuje zhruba 2,7 % hrubého národního produktu na podporu malého a středního podnikání, v Dánsku je 3,8 %, v Řecku 3,9 %, v Irsku 4,5 %, ve Švédsku dokonce 5,3 %.

Mně připadá, že jenom v tomto malém detailním rozboru se ukazuje, že záměry vlády jsou zcela zavádějící, povedou jenom k prohloubení této krize a že tato krize už není jen důsledkem politiky předchozích vlád, protože ty naopak kladly daleko větší důraz na malé a střední podnikání. Nyní se jedná o krizi, kterou způsobila tato vláda během svého půlročního kralování.

Jestliže nebudou naplněna očekávání příjmů státního rozpočtu, jak to nakonec bylo s nesouhlasem ODS schváleno, myslím si, že vláda musí přijmout bezodkladně nějaká opatření. V tom smyslu zpráva ministra financí byla velmi neuspokojivá. Nestačí říci, že není pravda, co jsme předpokládali před měsícem, ale je třeba říci, co vláda udělá.

Myslím si, že přednesené návrhy usnesení, které směřují k tomu, aby se situace řešila, v podstatě vystihují to, co jsem měl v úmyslu navrhnout sám. Snad bych jen doporučil vládě, aby soubor opatření, který bude muset v této situaci přijmout, nazvala balíčkem opatření. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Paynemu. Jako další se přihlásil pan ministr Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nemíním vést polemiku s panem poslancem Paynem o čase a o ideologických postulátech, ale chtěl bych ho upozornit na něco, co v jeho projevu zcela chybělo. Totiž pochopení, že ekonomika představuje svázaný celek, že není možné vytrhnout střední podnikání a zaměřit se na něj a nebrat v úvahu krizovou situaci našich velkých podniků.

Abych nemluvil příliš zbytečně, dovolte mi, abych uvedl jeden příklad. Existuje určité město ve Velké Británii, které se jmenuje Conset. Byla tam ocelárna, která zaměstnávala asi 20 % pracovní síly daného okrsku. Ocelárna zanikla a v krátké době došlo k nárůstu nezaměstnanosti až na 40 - 50 %. Právě proto, že s tímto centrálním zaměstnavatelem byl spojen rozsáhlý systém malého a středního podnikání. Je to ocelárna. Pan poslanec Payne se zmiňoval o ocelárnách. Zdá se, že nezná některé reality. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Hlásí se pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, jelikož máme s panem poslancem Paynem stejný volební obvod - Praha 2 - dovolte mi, pane předsedo, abych vaším prostřednictvím upozornil, že na Praze 2 byly desítky bytů soukromým vlastníkům odejmuty k bydlení, předělány na nebytové prostory, pro které dnes marně tito představitelé hledají uplatnění. Tato skutečnost je vydávána jako chybná politika sociálnědemokratické vlády. Sotva si lze představit větší absurditu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Payne - velmi stručně.

 

Poslanec Jiří Payne: Velice se omlouvám, ale typické prodejny, které mají dveře zatlučeny prkny s cedulí "zavřeno", nejsou bývalé bytové jednotky, nezlobte, se pane kolego.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako další se přihlásil pan poslanec Vojíř.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP