(Schůze opět zahájena v 10.25 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené poslankyně, vážení poslanci, přestávka určená pro jednání poslaneckého klubu KSČM vypršela. Všechny vás prosím, abyste se dostavili do Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Nyní přednesu návrh usnesení a současně upozorňuji všechny poslankyně a poslance v kuloárech, že budeme hlasovat během několika málo vteřin.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 35, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Paní poslankyně, páni poslanci, všechny vás odhlašuji. Prosím o novou registraci. Doufám, že všichni poslanci, kteří se chtěli zúčastnit tohoto hlasování, jsou v tuto chvíli ve sněmovně, takže zahajuji hlasování pořadové číslo 132.

 

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 se z přítomných 184 pro vyslovilo 89, proti 82. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme projednali tento bod.

Vzhledem k tomu, že zákon jako celek nebyl přijat, nelze samozřejmě projednávat ani doprovodné usnesení k němu.

 

Dalším bodem je

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - třetí čtení

 

Paní poslankyně, páni poslanci, upozorňuji vás, že nebude-li v jednacím sále taková atmosféra, aby bylo možné pokračovat v jednání, vyhlásím přestávku na čtvrt hodiny, aby atmosféra v sále doznala zklidnění.

Vzhledem k tomu, že v této Poslanecké sněmovně pravděpodobně v tuto chvíli není možné jednat, vyhlašuji přestávku do 10.45 hodin.

 

(Schůze přerušena v 10.30 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP