(pokračuje Vidím)

K dnešnímu dni je neobsazena funkce místopředsedy prezidia, na kterou 3. prosince 1997 rezignoval pan Burda. Vláda navrhuje odvolat z funkce členů prezidia Pozemkového fondu paní Janu Fürstovou a pana Radima Špačka.

V minulém volebním období také došlo k odvolání některých členů prezidia Pozemkového fondu České republiky, a to na 10. schůzi Poslanecké sněmovny 2. dubna 1997, a sice veřejným hlasováním en bloc pomocí hlasovacího zařízení. Volební komise tedy doporučuje obdobný postup i v tomto případě, tzn. hlasovat společně o odvolání obou členů prezidia veřejně, pomocí hlasovacího zařízení. Během uplynulých hodin se však na mě obrátili zástupci dvou poslaneckých klubů s návrhem, aby bylo hlasováno odděleně o odvolání členů prezidia. Je tedy na sněmovně, kterou z variant - zda hlasování en bloc, či hlasování po jménech - zvolí.

Pane předsedající, prosím, abyste k této části projednávaného bodu otevřel rozpravu a po ní nechal hlasovat o způsobu odvolání navržených členů prezidia Pozemkového fondu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu a předpokládám, že v jejím rámci někdo přednese nějaký konkrétní návrh na usnesení, neboť tak jak vy jste formuloval některé připomínky některých členů Poslanecké sněmovny, není možné je vzít jako hlasovatelný konkrétní návrh. Otevřel jsem rozpravu k tomuto bodu a táži se, kdo v ní hodlá vystoupit. Pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Pane předsedající, dámy a pánové, mám za to, že to, co přednesl předseda volební komise, je dostatečné, nicméně aby bylo proceduře učiněno zadost, navrhuji hlasování odděleně po jménech. Ne hlasování sněmovny po jménech, ale odděleně o těch dvou jménech, která budeme odvolávat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Táži se, zda ještě někdo jiný hodlá vystoupit v rámci obecné rozpravy k tomuto bodu. Nikdo, rozpravu končím.

Kolegyně a kolegové, máme tedy k hlasování návrh usnesení, ve kterém se rozhodneme o tom, že budeme hlasovat odděleně o návrzích na odvolání dvou členů prezidia Pozemkového fondu ČR.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, je nezbytné, aby sněmovna rozhodla nejen o tom, zda bude hlasovat en bloc, anebo odděleně o jednotlivých navrženích na odvolání, ale zda také bude hlasovat veřejně. Proto si dovolím předložit sněmovně tento návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, aby hlasování o navržených dvou členech prezidia na odvolání bylo veřejné a aby se hlasovalo o každém zvlášť."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pokud nikdo nenamítne nic proti spojení těchto dvou procedur, to znamená odděleného hlasování a hlasování veřejného, tak takto pro usnadnění hlasovat nechám. Nikdo nenamítá… Pan předseda Filip, prosím. (Poslanec Filip mimo mikrofon: Oddělit.) Já jsem si to plně uvědomoval, pane předsedo, problematičnost toho, že jsou to dva věcně rozdílné návrhy, takže jsem se vás tázal, zda někdo namítá, či nikoli. Předseda poslaneckého klubu ODS poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená sněmovno, žádám o toleranci a prostor na desetiminutovou poradu klubu ODS, který tímto svolávám do Státních aktů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vyhlašuji přestávku do 18.15 hodin.

 

(Schůze přerušena v 18.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP