Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedající, já ve způsobu, jakým se hlasuje, začínám pomalu ztrácet přehled. Prosil bych, když nic jiného, aby - pokud dochází k dalším a dalším těmto návrhům - také zpravodaj a navrhovatel alespoň sdělovali stanoviska. Protože já se skutečně už nejsem schopen orientovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Mám pocit, pane poslanče, že nejste jediný v tomto sále, kdo se přestává orientovat v právě probíhajícím hlasování. Faktická poznámka zpravodaje hospodářského výboru.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Hovořím jako zpravodaj hospodářského výboru. Já jsem přesvědčen, že pokud jsme schválili přechod z hmotnostních jednotek na objemové, tak návrh pana kolegy Vojíře se týká opět jednotek hmotnostních, a tudíž je podle mého názoru nehlasovatelný, tak jak řekl zpravodaj sněmovní. Bohužel. Říkám to s těžkým srdcem, ale je to tak.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pánové, jsem tolerance sama. Vidím řetězovou reakci znamenající několik faktických poznámek. Ještě dám prostor. Pan poslanec Pilip. Věřím, že jeho faktická poznámka povede k tomu, abychom se posunuli dále.

 

Poslanec Ivan Pilip: Pane předsedající, já se obávám, že posunout dál se můžeme pouze tehdy, pokud vyřešíme tento problém. Já myslím, že ten, kdo podává pozměňovací návrhy, nemůže počítat s tím, že projde nějaký jiný pozměňovací návrh, a že ten výklad pana poslance Vojíře je správný, že i tento návrh a některé jiné jsou hlasovatelné. Je pak povinností při technickém dokončování to přepočítat, pokud ten návrh projde. (Poslanec Škromach z místa: To není možné! Projevy souhlasu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: I toto je jeden z možných výkladů, kolegyně a kolegové. Ať se nám to zdá neskutečné, je to skutečně pravdou. Já se v tuto chvíli kloním k tomuto výkladu. Nevidím totiž jediný důvod, proč by měl být někdo upřednostňován proti druhému a potom na základě schváleného jednoho návrhu nebyl odhlasovatelný druhý návrh. Schválíme-li dvě části novely zákona, které jsou ve vzájemném rozporu, přeruším opět jednání Poslanecké sněmovny a vyzvu vás k tomu, abyste se nějakým způsobem dohodli.

Kdo se v tuto chvíli hlásí s faktickou poznámkou? Vidím několik stojících poslanců. Dávám slovo sedícímu poslanci kolegu Škromachovi.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dámy a pánové, myslím si, že tady ještě nebylo, abychom hlasovali o něčem, co není ve sněmovním tisku. Jestliže jsou tady jiná čísla, není možné o nich hlasovat a následně je přepočítávat. Tento návrh je nehlasovatelný, a pokud předkladatel viděl, že tam jsou určité možnosti, mohl podat alternativně tuny, litry. Není možné o tomto návrhu hlasovat. (Potlesk. Projevy podpory.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, jsou dvě alternativy řešení. Je zde ještě třetí alternativa, že dám prostor faktickým poznámkám. Volím zatím třetí variantu. Pan poslanec Kapoun, pan poslanec Krása potom.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já dám procedurální návrh, protože se blíží 18. hodina, jestli by nebylo dobré tento bod přerušit, odvolit a vzhledem k časovému prostoru, který máme, udělat to třeba zítra ráno. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je procedurální návrh. Byl přihlášen pan poslanec Krása s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Václav Krása: Já jsem se chtěl připojit k návrhu pana poslance Kapouna.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážně mě moc mrzí, že v podstatě jedním hlasováním vyřadíme možnost poslancům k tomu, aby jejich pozměňovací návrhy mohly být sněmovnou rozhodnuty, protože neexistuje žádná možnost, aby tady někdo navrhl např. přepočítávací koeficient nebo něco takového, jednu větu. Velmi mě to mrzí, protože některé pozměňovací návrhy jsou kvalitní a bylo by třeba o nich rozhodovat. Já v tuto chvíli žádám, pane předsedající, a žádám i celou sněmovnu, jestli bychom hlasováním nerozhodli o znovuotevření rozpravy, ve které by bylo možno navrhnout vrácení se do druhého čtení a udělat tam tu jednu větu. Myslím si, že by to dnes do večera šlo tak, abychom zítra ráno mohli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Registruji tento návrh jako procedurální, pane předsedo, o kterém nechám hlasovat. Předseda poslaneckého klubu ODS.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil navrhnout alternativu, která míří k témuž, ale je procedurálně snazší. Já se domnívám, že dělení jedněch jednotek měrnou hmotností a výpočet jiných jednotek, v tomto případě objemových, by bylo možné považovat za upřesnění předložených pozměňovacích návrhů ve třetím čtení. Protože podstata těchto návrhů se nepochybně tímto přepočtem nemění a při troše tolerance sněmovny by to umožňovalo hlasovat i o těch pozměňovacích návrzích, které jsou jinak formálně nehlasovatelné. Ale doporučoval bych toto provést až zítra ráno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Osoby, které mám za velmi zorientované v této tematice, kývají hlavou, že to je možné. Nicméně se domnívám, že je to možné učinit a přednést tento návrh pouze v rámci třetího čtení, tedy ve znovuotevřené rozpravě ve třetím čtení. Teď jsme tedy před dilematem - buď nechám nejdříve hlasovat o přestávce na volby, nebo - myslím si, že je to lepší - nejprve znovu otevřít rozpravu v rámci třetího čtení, a v rámci této rozpravy přednést takovýto návrh, který lze mít za legislativně technický, potom rozpravu ukončit s tím, že bychom pokračovali v hlasování i nadále. Teď má faktickou poznámku pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedající, dámy a pánové, já souhlasím s tím návrhem a výkladem, který přednesl pan kolega Tlustý, ale doporučoval bych teď otevřít rozpravu, to můžeme, ať vystoupením ministra, nebo hlasováním sněmovny, a přerušit ten bod, aby alternativní návrhy, které doporučuji, aby byly považovány za legislativně technické upřesnění přípustné ve třetím čtení, byly předneseny zítra ráno, aby se daly v tom časovém prostoru, který se tu otevírá, opravdu dokonale připravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane kolego. Bude to tedy takto: Nejdříve budeme hlasovat o znovuotevření rozpravy v rámci třetího čtení. Vzápětí poté já tento projednávaný bod přeruším na zítra ráno. Shodneme se na tom, že to bude bod č. 1, který budeme projednávat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP