(Jednání opět zahájeno v 17.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předpokládám, že nás zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Ježek seznámí s tím, jaký by měl být další postup v této věci. Prosím, abyste zaujali svá místa. V okamžiku, kdy budu mít pocit, že jsme v dostatečném počtu a dostatečně soustředěni na to, abychom vyslechli závažné sdělení o tom, jak bude probíhat další hlasování ve věci tak významné, jako je zákon o spotřebních daních a zákon o dani z přidané hodnoty, budeme pokračovat. Je důležité, abychom se shodli na jasné proceduře.

Prosím o to, abychom mohli vyslechnout zpravodaje rozpočtového výboru v této věci, abychom mohli dále hlasovat. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Dámy a pánové, vrátili jsme se zpět k bodům A1 a A2 hospodářského výboru. Důrazně podotýkám, že body A1 a A2 hospodářského výboru jsou textově totožné s body B2 a B5 usnesení rozpočtového výboru. Navrhuji v tuto chvíli hlasovat současně o bodu A1 a A2 s usnesením hospodářského výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Je to přesně v duchu toho návrhu, o kterém jsme rozhodli hlasováním a které vyvolal pan poslanec Kalousek.

Na přání některých z vás jsem vás odhlásil, prosím, abyste se zaregistrovali svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o návrhu, který máte ve svém sněmovním tisku pod písm. A1 a A2 usnesení hospodářského výboru. Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 93.

Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 93 z přítomných 184 pro se vyjádřilo 178, proti 3. V dojemné shodě jsme tento návrh schválili. Můžete pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Libor Ježek: Dále navrhuji hlasovat o bodu B6 usnesení rozpočtového výboru, ve kterém se sazby z tun nahrazují sazbami na litry. Jedná se o zvýšení sazeb proti stávajícímu znění zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to výsledek shody? Vidím zvednutou ruku pana poslance Vojíře. Nechal bych o tomto návrhu hlasovat, jestliže na tom pan kolega nic nezmění.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pokusím se připomenout svůj návrh, který byl vztažen k původnímu návrhu v tunách a měnil hodnoty. Jsem přesvědčen, že přepočet je dán koeficientem k původnímu vládnímu návrhu zákona. Doporučuji, aby bylo hlasováno orientačně mezi návrhem pod písm. J a B6. Ten, který zvítězí, nechť je hlasován.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Namítá někdo proti takto navržené proceduře nejprve orientačního hlasování, a potom teprve hlasování "ostrého"? Slyším návrhy, že takto formulovaný návrh na hlasování není hlasovatelný. Domníval jsem se, že se dohodnete o proceduře. Vidím, že dohoda je velmi těžká.

Pan poslanec Kučera.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP