(pokračuje Langer)

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování číslo 92 a táži se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Kalouska zpochybňující hlasování. Kdo je proti?

V hlasování číslo 92 z přítomných 187 poslanců hlasovalo pro 130, proti 23.

 

Tímto jsme se, pokud tomu rozumím, dostali zpět na úplný počátek našeho hlasování - to bylo hlasování o bodu 1 a 2 usnesení hospodářského výboru.

Děkuji vám, kolegyně a kolegové za to, jak mně usnadňujete moji roli řídícího této schůze. Jsme tedy před hlasováním, kdy budeme hlasovat o bodu 1 a 2 usnesení hospodářského výboru.

Hlásí se pan poslanec Kraus s faktickou poznámkou, věřím, že to bude k proceduře hlasování. Uděluji vám slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kraus: Pokud se tedy máme vrátit k hlasování o bodu a) 1, 2, doporučoval bych, aby bylo zcela jasno - zde se totiž trochu matou pojmy - abychom v orientačním hlasováním hlasovali, zdali budeme hlasovat o této tematice, která upravuje přechod z hmotnosti na objemové jednotky, nebo o bodu 5 - usnesení rozpočtového výboru, který upravuje tutéž problematiku poněkud jinak.

Pokud jsem pochopil, ministr financí hovořil o tom, že tato úprava je lepší a doporučuje ji. Tady tedy probíhá hlasování, jestli na přechod ano, nebo ne, ale v podstatě pozměňovací návrhy upravují dva návrhy. Pokud bychom měli postupovat právně, měli bychom nyní orientačně hlasovat o tom, o kterém z těchto návrhů budeme hlasovat jako o prvním, a potom, podle kterého se budeme řídit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, nezlobte se, ale já v tuto chvíli udělám jednu zásadní věc, že přeruším toto hlasování na pět minut a požádám všechny zúčastněné osoby, aby se dohodly na tom, jakým způsobem budeme hlasovat.

Přerušuji schůzi v 17.23 hodin a v 17.28 budeme pokračovat.

 

(Schůze přerušena v 17.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP