Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, z průběhu obecné rozpravy v prvním čtení se ukazuje, že prostor pro řešení problémů účasti či neúčasti zahraničního kapitálu v některých segmentech hazardních her, konkrétně v provozování kasin a organizování tzv. spotřebitelských soutěží, může být řešen i jiným způsobem, než jak jsem ho pojmenoval ve zpravodajské zprávě, to znamená globálním povolením či globálním zákazem či jakýmkoliv segmentovým řešením, jak to navrhuje vláda.

Většina diskutujících ve svých příspěvcích naznačila řešení, které se sice mně jako liberálovi zásadně příčí, nicméně je to řešení zásadně jiné. Je to řešení, které říká, že spotřebitelské soutěže jsou komplikované. Říká, že v řadě zemí světa je , mimochodem ve většině těch, které napadají naši právní úpravu, běžné, že jsou spotřebitelské soutěže zakázány en bloc, to znamená nejen pro zahraniční účastníky, ale pro všechny provozovatele, a to z důvodů, které jsou zjevné, protože ve většině těchto států se odpovídá na otázku, zdali slosovatelná loterie, ve které je kupon prodáván jako součást jiného výrobku, odpovídá, že i to je v principu hazardní hra, protože je-li na konci slosování o cenné předměty často v hodnotách stovek, tisíc nebo dokonce milionů korun, je to ve své podstatě hazard, je to ve své podstatě získávání spotřebitele na vidinu hazardní výhry.

Chtěl bych se zeptat legislativních expertů na mezinárodní právo, neboť rozumím požadavku, že by naše právní úprava neměla být ve vztahu k zahraničí diskriminační, zda takováto právní úprava, to znamená úplný zákaz provozování spotřebitelských soutěží, byl-li by v rámci novely našeho zákona přijat, by splňovala či nesplňovala požadavek mezinárodních dohod. Považuji odpověď na tuto otázku za zásadní, protože prostor našeho rozhodování by se tím mohl zásadně změnit. Jako zpravodaj pro další posuzování této kontroverzní předlohy bych si dovolil požádat nejen legislativu parlamentní, ale zejména legislativu, kterou tu reprezentuje pan předseda vlády, aby pro další pokračování našich jednání o této předloze byla k dispozici i odpověď na otázku, zdali případný úplný zákaz všech spotřebitelských soutěží by byl, či nebyl v souladu s našimi mezinárodními závazky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nicméně se chci zeptat, zda to míníte v rámci případného druhého čtení návrhu novely, nebo ještě nyní, aby odpovídal pan místopředseda vlády. Až v průběhu dalšího projednávání novely zákona, pokud bude propuštěn do druhého čtení. Rozumíme si.

Kolegyně a kolegové, stále ještě probíhá obecná rozprava. Chtěl jsem se zeptat, kdo z vás se jí hodlá ještě zúčastnit. Vidím pana kolegu Hofmana s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Hofman: Měl bych jenom faktickou poznámku k předřečníkovi, k panu poslanci Tlustému. To znamená, aby byla specifikována jeho otázka tak, jestli by zákaz spotřebitelských loterií, jak jsou definovány zákonem 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl v souladu s mezinárodním právem. Vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Další faktická poznámka. Pan kolega Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, dámy a pánové, nejsem sice expert na mezinárodní právo, ale je zřejmé, že odpověď na tuto otázku bude mít cenu tehdy, až budeme členy Evropské unie, až si budeme moci svoje právo upravit tak, jako to mají ostatní členové Evropské unie. Do té doby nesmíme zhoršit situaci, kterou máme dnes. Jak je to v jiných zemích Evropské unie, nemá pro naši situaci žádný význam, protože jsme vázáni zásadní dohodou nezhoršovat situaci, která je dnes.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Teď pátrá můj zrak po sněmovně, zda nalezne ještě někoho, kdo se chce zapojit do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, obecnou rozpravu končím a táži se zástupce navrhovatele ministra financí, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Ministr financí se zvedá, to znamená, že využije svého práva.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Zaznělo zde tolik stanovisek v řadě případů vzájemně kontroverzních, doprovázených tolika případy ze zahraničí vzájemně kontroverzními, že mám za to, že jediné řešení tohoto problému spočívá v tom, aby byla co nejdříve zahájena věcná diskuse ve výborech a aby rozhodlo druhé a třetí čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji ministru financí. Nyní prosím o závěrečné slovo zpravodaje.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý:Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom bych zrekapituloval, že v rozpravě padly tři návrhy. Návrh na zamítnutí v prvním čtení, návrh na vrácení návrhu předkladatelům a návrh na přerušení projednávání, na odročení. Domnívám se, že poslední návrh, v podstatě jako návrh procedurální, by měl být hlasován jako první.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dám, pane kolego, na vaše doporučení. Na žádost některých z vás jsem vás odhlásil a budeme hlasovat. Nejprve rozhodneme o návrhu, který předložil pan poslanec Filip, a to návrh na odročení s tím, že se projednávání této materie odročuje do doby, kdy rozhodne Ústavní soud v téže věci. Tak zní usnesení, o kterém nyní budeme hlasovat. Prosím, abyste se zaregistrovali všichni, kteří se hodláte zúčastnit hlasování.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 78 a táži se, kdo je pro předložený návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu na odročení projednávání tohoto návrhu? Děkuji vám.

hlasování s pořadovým číslem 78 z přítomných 179 se pro vyslovilo 81, proti 66. Nehlasovalo 32. Návrh nebyl přijat.

 

V dalším hlasování bychom měli rozhodnout o zamítnutí předloženého návrhu. Je to návrh, který předložil pan poslanec Recman s tím, že pokud nebude zamítnuto, tak by se vrátil předložený návrh navrhovateli k dopracování. Je to tak? Je to tak.

 

Nejprve hlasujeme o zamítnutí této novely.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 79. Táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 79 z přítomných 179 pro 27, proti 137. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o dalším návrhu usnesení pana kolegy Recmana, a to, že Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 80 a táži se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 179 pro návrh 24, proti 139. Nehlasovalo 16. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme, kolegyně a kolegové, o návrhu na přikázání předmětné materie. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Pan poslanec Filip.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP