(pokračuje Frank)

Bude daleko účelnější vyčkat předlohy vládního návrhu, který se očekává v lednu příštího roku a předpokládám, že bude komplexněji řešit celou problematiku, a to i v návaznosti na evropské normy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Frankovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bláha: Dobrý den, pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jak z úst zpravodaje, tak z úst předřečníků zazněla řada důvodů, proč v tuto chvíli nepodporovat původně dobře míněnou novelu senátního návrhu zákona, která mění konkrétní dva paragrafy, které se týkaly cen - § 9 a 10 - za tyto svozy obcím a způsob realizace této ceny k majiteli nebo k fyzické osobě. Je pravdou, že v době, kdy tato situace byla aktuální, a řádově zhruba před rokem, to byla otázka problémů, byla to otázka mnoha diskusí, seminářů, mnoha podkladů k tomu, jak by vyhlášky mohly vypadat, jak by měly fungovat, včetně toho, co zaznělo, že ani tento zákon v podstatě nevylučoval možnost po dohodě s majiteli nemovitostí zavést stejný režim a stejný systém, jako byl do té doby uplatňován prostřednictvím vyhlášek k nájmu bytu jako takovému.

Pravdou je také to, že řada obcí byla nucena během období se vypořádat s tím tak, aby mohla realizovat odpad a mohla jako příjemce těchto poplatků fungovat na území a zajišťovat to, co jim ze zákona náleží.

V tuto chvíli se smysl této novely skutečně začíná vytrácet z praktických důvodů, i když to může být problém hlavního města Prahy, ale nicméně v naprosté většině obcí je tento problém v této chvíli řešen. Také je pravdou, že ještě v minulém parlamentu v podstatě ve stejném duchu, ale poněkud šířeji, byl zpracováván návrh vládní novely, který díky předčasným volbám už nebyl podán do sněmovny a nebyl realizován. Bez ohledu na to, jestli bude, nebo nebude předložena novela zákona poněkud širší, která by měla řadu dalších problémů, které nejsou řešeny, realizovat, bych si dovolil poznámku - a už to zde také zaznělo - že potřebujeme postavit naprosto nový zákon o odpadech. V tuto chvíli existuje 20 směrnic Evropské unie, které byl měl zákon o odpadech zohlednit. Myslíme, že daleko důležitější než tato úprava je uvést do souladu takové otázky, aby se např. definovalo, co je to odpad. Tady vznikaly první problémy v názvosloví zákona jako takového. Aby se stanovil způsob zneškodňování a postup zneškodňování zvláště některých druhů odpadů včetně komunálního. Aby existoval systém programu odpadového hospodářství, který by v podstatě Evropská unie předjímala ve všech členských státech, který v tuto chvíli odpadl. Je to o tom, aby tady byl předložen komplexní návrh buď novely zákona v tomto duchu, nebo naprosto nový zákon. Předpokládám, že nový zákon by mohl být nejdéle do roka od tohoto dne předložen této sněmovně. Proto se také přimlouvám v tuto chvíli za zamítnutí navrhované novely. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Bláhovi. Kdo další se hlásí do naší rozpravy? Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedo, ctěná vládo, dámy a pánové, nechci polemizovat o návrhu, skoro bych souhlasil s tím, co zde můj předřečník říkal. Nicméně jako člověk, který ještě včera byl primátorem, tak si myslím a s kolegy jsem to tady teď probíral, že je třeba ocenit iniciativu Senátu. To, že jsou tam některé nedokonalosti, je jiná věc. Dále si myslím, že to je velmi závažná věc, která se týká každého občana této země, a že by stálo za to, abychom se o tom ještě dále bavili. Osobně bych doporučoval, abychom to pustili do dalšího čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Naposledy se ptám. Prosím, pan ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem sledoval předcházející tři předřečníky, to znamená pana zpravodaje a další dva přihlášené, musím říci, že se s jejich názorem naprosto ztotožňuji.

U přípravy stávajícího zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. jsem byl a již v době, kdy byl přijímán, jsme si velmi dobře uvědomovali, já jako poradce předsedy výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, že tento zákon není zdaleka ideální. Uvědomovali jsme si totiž, že byl výsledkem řady kompromisů, které byť v politice možná jsou nutné, ale v této věcné technické záležitosti vedly k předloze zákona, který zdaleka nebyl dobrý. Na druhou stranu si velice dobře na Ministerstvu životního prostředí uvědomujeme nedostatky, které v tomto zákonu jsou v § 9 a 10 a které byly předmětem návrhu novely na jaře a i senátorské novely, kterou zde přednesla paní senátorka Benešová, i to, že tento problém je mnohem širší.

Tyto úpravy vyhláškami, které jednotlivé obce přijaly, jsou nyní v tento okamžik funkční. Právě z důvodu právní jistoty všech, správně tady zaznělo z úst pana poslance Beneše, že se odpadové hospodářství týká naprosto všech, bych navrhoval, aby právě to, co zde říkali předřečníci, to znamená tato dílčí novela dvou paragrafů, byla zamítnuta a vláda předložila nový zákon o odpadech, který by byl především kompatibilní s příslušnými předpisy Evropské unie. Jednak to přispěje k určité právní jistotě obcí a měst, jednak také tato záležitost bude mnohem funkčnější. Pokud si vzpomeneme, jakým způsobem byly přijímány prováděcí předpisy ke stávajícímu zákonu 125, to znamená, tak důležité předpisy vyhlášky o odpadech byly přijímány s platností od 1. ledna 1998 a vyšly ve Sbírce zákonů, částka, která byla datovaná 31. prosince. Celý stávající předpis byl provázen určitým chvatem a nevhodností konečné verze.

Ztotožňuji se s předřečníky, kteří navrhovali tuto dílčí novelu zamítnout, a vláda předloží nový zákon o odpadech, který především bude popisovat záležitost komplexně, bude definovat druhotnou surovinu, bude definovat odpad a bude vycházet z právních předpisů Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru životního prostředí. Doufám, že teď už mohu ukončit obecnou rozpravu. Zazněl zde několikanásobně návrh na zamítnutí. Proto o tom dám hlasovat, ale myslím, že tady máme velké pohyby. Dám vás všechny odhlásit. Chce paní navrhovatelka závěrečné slovo? Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP