Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji paní navrhovatelce. Prosím, chce paní zpravodajka? Nechce. Dobře, pak tedy konstatuji, že byly vzneseny dva návrhy, nebo dva a půl. Jeden byl návrh na odročení, druhý na zamítnutí a ten byl ještě doplněn návrhem na doprovodné usnesení. Je to tak, doufám. Čili jestli dovolíte, já dám hlasovat o těchto návrzích v tomto pořadí.

Prosím, abyste se všichni zaregistrovali, já vás odhlásím nejdříve, abychom se všichni zaregistrovali. Prosím, abyste se tedy všichni posadili a zaregistrovali a já zahajuji hlasování pořadové číslo 72 s návrhem, že Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování. (To není k odročení?) Tak dobře, tak k odročení. Ano, chce to paní zpravodajka formulovat?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já bych se pokusila. Já se domnívám, že padl návrh na odročení projednávání tohoto návrhu zákona, a to do doby, než vláda podá ucelenou novelu občanského soudního řádu, a zároveň padl návrh na zamítnutí a doprovodné usnesení. Domnívám se, že návrh na doprovodné usnesení je hlasovatelný v obou případech. A první by podle jednacího řádu mělo být hlasováno o návrhu na odročení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To já myslím, že je v každém případě pravda. Takže toto hlasování teď učiníme. Kdo souhlasí s tím, aby došlo k odročení tohoto návrhu?

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 72. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 178 poslanců 133 hlasovalo pro, 25 hlasovalo proti. Tedy návrh na odročení byl přijat.

 

Doufám, že paní zpravodajka nechce…, nebo chce ještě doprovodné usnesení teď hlasovat?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedo, ráda bych hlasovala ještě o návrhu na doprovodné usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, abyste ho ještě zrekapitulovala.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Navrhuji, aby sněmovna schválila doprovodné usnesení k návrhu na odročení, a sice: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby předložila ucelenou novelu občanského soudního řádu ve zkráceném termínu do 31. 3. 1999."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, slyšeli jste tento návrh. Tedy: Poslanecká sněmovna žádá vládu o vypracování uceleného návrhu občanského soudního řádu ve zrychleném termínu do 31. března 1999.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh?… Takže hlasování vynulovávám. Nevidím důvod, aby se nehlasovalo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, já nebudu rozprávět. Já bych si chtěl, stejně jako mnohé kolegyně a kolegové, ujasnit, o čem vůbec hlasujeme, protože ten návrh, tak jak ho přednesla zpravodajka, by pravděpodobně byl nehlasovatelný, a tak jak jste ho přednesl vy, byl v rozporu s tím, co přednesla zpravodajka. Takže ujasněme si vůbec, o čem budeme hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, nevím, jestli je to tak. Já tady nemám žádný písemný návrh, musím se přiznat. Já jsem si poznamenával slova paní zpravodajky. Prosím paní zpravodajku, aby ještě jednou formulovala svůj návrh.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Zřejmě došlo k nejasnosti ohledně toho, zda má vláda předložit či vypracovat. Můj návrh zněl na předložení. Pochopila jsem správně?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Aby předložila - co aby předložila? Ucelenou novelu, já jsem si napsal.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Ano, tak já ocituji z toho, co nám ze stanoviska vlády...

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne, paní poslankyně, kdybyste nám dala návrh svého návrhu usnesení.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já jsem skutečně navrhovala předložení novely občanského soudního řádu do 31. 3. 1999.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pak tedy musím trvat na tom, že mě pan poslanec Výborný mystifikoval, že to je doslova to, co jsem já řekl. Myslím, že on zneužil mé dobroty v této věci. (Neklid a potlesk v sále.)

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, je to velmi vtipné, ale já jsem vás nemystifikoval. Vy jste řekl "nový občanský soudní řád".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem řekl "ucelenou novelu občanského soudního řádu".

 

Poslanec Miloslav Výborný: Tak potom "návrh", protože vláda může předložit pouze návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ale to jste už hodně couvl ze svého původního prohlášení. (Smích a potlesk v sále.)

Ne, tady se, pane poslanče, dostáváme do problému, jestli má předložit ucelený návrh, nebo ucelenou novelu, nebo návrh ucelené novely. (Smích a neklid ve sněmovně.)

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Já bych si dovolila - jestli smím?

 

Předseda PSP Václav Klaus: No, vy jste původkyně toho všeho. (Smích a neklid v sále.)

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Zpřesňuji svůj návrh. Prosím, aby bylo hlasováno o návrhu na předložení uceleného návrhu novely občanského soudního řádu do 31. 3., ten termín zůstává. (Potlesk z levé strany sněmovny.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jako laik v této oblasti si nedovedu představit, jak může být ucelená novela. Vůbec si nedovedu představit, co by to mohlo při mé největší fantazii být, ale předpokládám, že někdo tomu bude rozumět, nebo naopak, že mu to umožní, aby si z toho vybral přesně to, co on chce - že, pane ministře.

Dobře, končím tuto všeobecnou rozpravu a toto všeobecné veselí a vážně zahajuji hlasování.

 

Zahajuji hlasování - vážně - na téma, já to zopakuji: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby předložila ucelený návrh novely občanského soudního řádu do 31. března 1999.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Ano, konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 183 poslanců 110 hlasovalo pro, 65 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání, ale to nebudeme přikazovat, teď když to bylo odročeno. Dobře. Konstatuji tedy, že jsme ukončili bod 14 našeho programu.

 

Dostáváme se k bodu 15, což je

 

15.
Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech,
/sněmovní tisk 45/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády k němu jsme obdrželi jako tisk 45/1.

 

Chtěl jsem uvést paní senátorku Libuši Benešovou, ale ona už sama přišla k pultíku. Tady se dneska dějí velmi zvláštní věci. Paní senátorko, my vás vítáme, prosím, ujměte se slova.

Ale prosím, klid a ticho.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP