Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hofmanovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Končím tedy rozpravu. Ptám se pana senátora Štěcha, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Udílím mu slovo.

 

Senátor Milan Štěch: Dámy a pánové, jsem rád, že nezazněl návrh na zamítnutí, ale že zazněl návrh pustit do druhého čtení. Věřím, že bude prostor, abychom jako v Senátu - protože tam všechny argumenty, které tu byly předneseny, zazněly rovněž - skutečně posoudili všechny argumenty, protože nejsem ten, kdo by chtěl bránit lidi, kteří něco zneužívají.

Chci jen upozornit na to, že ti příjmově nejslabší - lidé s příjmy zhruba do devíti tisíc hrubého, a těchto lidí není málo, podle rodinných účtů je jich kolem 40 % - de facto dnes v době nemoci pobírají ze své čisté mzdy v průměru 75 - 82 % podle počtu vyživovaných osob. Uvědomme si, když těmto lidem nemocenské dávky v době, kdy se jejich reálné mzdy propadají, sebereme, jaký to bude mít dopad. Budu rád - a jistě i další - když o tom budeme diskutovat zodpovědně, protože jde o lidi. Jistě to bude sledováno i veřejností. Je třeba ve výborech, kterým bude návrh přikázán, zodpovědně věc projednat. Přimlouvám se za to, ať se zpřísní určité postihy za porušování léčebného režimu, pokud tam dokážeme dát mechanismy. Myslím si, že to je ta cesta, jak zákon případně dopracovat.

Byla by největší chyba, kdybychom nemocenské dávky nechali na úrovni, kde jsou dnes, protože se reálně propadly. Jistě si - alespoň ti z nás zodpovědných - uvědomíme, že když se systém pojištění jednou nastaví a pak se nechá a znehodnocuje se, že to vede k tomu, že lidé pojištění nevěří, nebudou se tudíž pro důchody a další věci připojišťovat. Povede to k tomu, že zodpovědnost lidí, aby brali věci více za své, bude de facto těmito rozhodnutími potírána a oddalována. Věřím, že ve druhém čtení zákon - pokud ho tam propustíte - dopracujeme tak, aby byl přijat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu senátorovi Štěchovi. Prosím zpravodaje poslance Voláka, aby přednesl případné závěrečné slovo. Současně vás prosím o ticho.

 

Poslanec Stanislav Volák: Děkuji všem kolegům, kteří vystoupili v debatě. Považuji to za poměrně šťastný začátek a doufám, že se nám v průběhu druhého čtení podaří dvě zásadní věci. Jednak znesnadnit zneužívání systému, protože - opakuji ještě jednou - to velmi kazí dobré mravy, za druhé - zvýšit něco, čemu se říká princip ekvivalence.

Protože nepadl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, paní místopředsedkyně, prosím, dejte hlasovat o přikázání výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh zákona k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 45. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když se pro něj v hlasování číslo 45 z přítomných 162 vyslovilo 145 a 1 byl proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Tím jsme projednali tento bod. Blahopřeji panu senátorovi Štěchovi k tomuto prvotnímu úspěchu. (Potlesk.)

Paní poslankyně, páni poslanci, přiznám se, že jsem původně chtěla projednat alespoň ještě jeden návrh zákona v prvém čtení. Nicméně po dohodě s předsedy některých klubů a po sledování atmosféry v tomto jednacím sále považuji za jedinou možnost dnešní jednání ukončit.

Budeme pokračovat zítra v 9.00 hodin, a to odpověďmi na písemné interpelace. V tuto chvíli je 18.34 hodin. Schůze organizačního výboru bude zahájena v 18.45 hodin.

 

(Schůze přerušena v 18.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP