(pokračuje Vidím)

Konečně mi na závěr dovolte, abych vás s výsledky prvého kola první volby vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Bylo vydáno 189 hlasovacích lístků, odevzdaných 188 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Viléma Holáně byly odevzdány 84 hlasy, pro poslance Miroslava Ransdorfa bylo odevzdáno 89 hlasů. Konstatuji, že v prvém kole nebyl zvolen žádný z navržených kandidátů. Do druhého kola postupují poslanci Vilém Holáň a Miroslav Ransdorf.

Druhé kolo prvé volby je možné zahájit ihned, neboť hlasovací lístky i volební místnost jsou připraveny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli se táži, zda někdo nenavrhuje odložení tohoto bodu. Není tomu tak. Vyhlašuji tedy přestávku do 17.15 hodin. Poté budeme pokračovat v našem jednání.

 

/Výsledky druhého kola prvé volby viz část 174./

 

(Schůze přerušena v 16.51 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP