(pokračuje Gross)

Zahajuji v tuto chvíli projednávání bodu 36.

 

36.

Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997
/sněmovní tisk 7/

 

Podle zákona 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, je povinna Česká exportní banka, a. s., Praha, podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informaci o zvýhodněném financování. Tuto informaci projednal rozpočtový výbor a přijal usnesení, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 7/1.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Milan Urban, informoval nás o jednání výboru a uvedl návrh usnesení.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, jsem si vědom, že téma České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, nemůže konkurovat některým tématům, která zde dnes pobíhala, například volbám, a která budou probíhat - například stanovisko souhlasu vydání poslance Payna k trestnímu stíhání. Myslím si, že se přesto jedná o body důležité, takže mi věnujte chvilku pozornosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o popis historie, tzn. hodnocení roku 1997 a poloviny roku 1998, omezím se na konstatování rozpočtového výboru, tedy na jeho usnesení.

Usnesení rozpočtového výboru ze 24. září 1998 k informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997, tisk 7.

Po výkladu generálního ředitele České exportní banky ing. Révésze, zpravodajské zprávě poslance Urbana a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

1. bere na vědomí informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997,

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu

1. bere na vědomí - prosím o chvilku pozornosti. Upozorňuji na změny tohoto usnesení, za které se omlouvám. Je to v zájmu souladu usnesení s Exportní garanční a pojišťovací společností. Prosím, abyste si v tomto bodu vyškrtli následující slova: zprávu rozpočtového výboru o projednání. Bod bude znít:

bere na vědomí informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997,

2. žádá rozpočtový výbor, aby pravidelné informace České exportní banky o zvýhodněném financování v průběhu 3. volebního období projednával a podával Poslanecké sněmovně o výsledku jednání zprávu.

Rozpočtový výbor v zájmu racionálního jednání projednal záležitost 1. pololetí 1998 s tím, že předpokládá, že toto navrhované usnesení bude Poslaneckou sněmovnou přijato. Proto projednal a schválil další usnesení, které zní:

Po výkladu generálního ředitele České exportní banky Tomáše Révésze, zpravodajské zprávě poslance Urbana a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:

1. bere na vědomí informaci České exportní banky o zvýhodněném financování za 1. pololetí 1998,

2. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu rozpočtového výboru o projednání informace České exportní banky o zvýhodněném financování za 1. pololetí 1998.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, omlouvám se, ale domnívám se, že tady máme poměrně složitý procedurální problém. Tento bod, který jsme zahájili, se jmenuje "Informace exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997". Rozpočtový výbor iniciativně projednal i 1. pololetí 1998. Podle mého názoru nemůžeme 1. pololetí 1998 projednávat, neboť by to znamenalo změnu pořadu schůze. Tuto změnu nikdo nenavrhl. Obávám se, že tak budeme muset učinit na příští schůzi sněmovny, kde budeme projednávat zprávu za 1. pololetí 1998. Je dobré, že rozpočtový výbor je v předstihu.

V tuto chvíli se budeme moci věnovat pouze textu, který se týká informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997.

 

Jelikož jsme v hlasování rozhodli o sloučení rozpravy k bodu 36 a 37, zahájím i bod číslo 37.

 

37.
Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování
vývozních úvěrových rizik
/sněmovní tisk 8/

 

Podle stejného zákona, jako jsme projednávali předchozí bod, který se týkal České exportní banky, je také Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., Praha, povinna podávat dvakrát ročně Poslanecké sněmovně informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik. Informace byla předložena, rozpočtový výbor ji projednal a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno.

Žádám pověřeného zpravodaje výboru pana poslance Milana Urbana, aby nás informoval o jednání výboru a uvedl základní návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, mrzí mě, že jednací řád Poslanecké sněmovny neumožňuje stejně racionální jednání, jako tomu bylo v rozpočtovém výboru, nicméně jsem nucen toto akceptovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, jednací řád to umožňuje, ale někdo musí podat návrh na změnu pořadu tak, abychom v rámci tohoto bodu mohli také projednávat zprávu České exportní banky o zvýhodněném financování za 1. pololetí 1998 a abychom mohli projednávat informaci Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních rizik za 1. pololetí 1998. Pokud tento návrh bude formulován, nikdo nevznese připomínky podle jednacího řádu proti tomuto rozšíření programu, můžeme hlasováním rozhodnout o rozšíření těchto bodů a pak můžeme projednat všechna usnesení rozpočtového výboru vztahující se k tomuto bodu, i ta, která se vztahují k 1. pololetí 1998.

Pokud tento návrh vznášíte, informujte mě o tom, nechám o tom hlasovat a můžeme o tom hlasovat v celé šíři závěrů rozpočtového výboru.

 

Poslanec Milan Urban: Pane předsedající, vznáším návrh, abychom doplnili do programu bod jednání projednání informace České exportní banky za 1. pololetí 1998 a dále abychom projednali na dnešním jednání bod, který se bude týkat informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za 1. pololetí 1998.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je zde formální návrh na rozšíření bodů 36 a 37 našeho pořadu. Musím v tuto chvíli před hlasováním o tomto pozměňovacím návrhu dát slovo těm, kteří se hlásí s faktickou připomínkou.

Hlásí se kolega Vymětal, uděluji mu slovo. Předpokládám, že se tento návrh vztahuje k návrhu, který řekl pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, přednáším za klub KSČM námitku proti tomuto návrhu z toho důvodu, že máme za to, že nelze otevřený bod měnit v průběhu jeho projednávání. To za prvé.

Za druhé. Poslanecké sněmovně nebyla předložena těmito dvěma institucemi zpráva za 1. pololetí 1998, zdá se, že pouze členům rozpočtového výboru. Zákon ovšem říká Poslanecké sněmovně. Nejdříve musí být zpráva předložena všem poslancům, a potom můžeme o ní jednat v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Konstatuji, že v souladu s § 54, odst. 6 je možné během schůze - tedy kdykoli - tento návrh podat. Rozumím námitce, kterou jste řekl. Pokud je námitka vznesena jménem klubu KSČM, není splněna podmínka tohoto odstavce k tomu, aby bylo zamezeno hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP