Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Martin Starec

Schůze: 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 43, 46, 47, 49

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

29. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 1997 /sněmovní tisk 22/
části č. 171-172 (2. 12. 1998)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

51. Harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu /sněmovní tisk 70/
část č. 228 (11. 2. 1999)

54. Harmonogram prací na reformě systému důchodového pojištění /sněmovní tisk 68/
část č. 237 (11. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

13. Návrh poslance Zdeňka Jičínského a dalších na vydání zákona, kterým se doplňují zákony stanovící některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích a zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení
část č. 151 (26. 3. 1999)

15. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení
část č. 227 (31. 3. 1999)

30. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - prvé čtení
části č. 193-194 (31. 3. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

3. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení
část č. 17 (11. 5. 1999)

42. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení
část č. 345 (2. 6. 1999)

94. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
část č. 279 (21. 5. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže /sněmovní tisk 125/ - druhé čtení
část č. 52 (30. 6. 1999)

22. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - druhé čtení
části č. 53-54 (30. 6. 1999)

23. Vládní návrh zákona o veřejných dražbách /sněmovní tisk 156/ - druhé čtení
část č. 56 (30. 6. 1999)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení
část č. 90 (30. 6. 1999)

97. Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) /sněmovní tisk 154/ - třetí čtení
části č. 319-320 (9. 7. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 122 (1. 7. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

9. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - druhé čtení
část č. 34, část č. 37 (13. 10. 1999)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - druhé čtení
část č. 92 (14. 10. 1999)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 62 (13. 10. 1999)

81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
část č. 401 (2. 11. 1999)

85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele /sněmovní tisk 364/ - prvé čtení
část č. 412 (3. 11. 1999)

96. Vládní návrh zákona o námořní plavbě /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení
část č. 418 (3. 11. 1999)

155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 235/ - třetí čtení
část č. 490 (4. 11. 1999)

158. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 212/ - třetí čtení
část č. 491 (4. 11. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 153 (14. 10. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

26. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení
část č. 80 (1. 12. 1999)

27. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení
části č. 81-83 (1. 12. 1999)

92. Návrh na odvolání Dozorčí rady Grantové agentury České republiky
části č. 289-290 (9. 12. 1999)

107. Zpráva vlády České republiky o řešení situace v nesolventních podnicích při nevyplácení mezd zaměstnancům
části č. 338-339 (10. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

část č. 4 (18. 1. 2000)

19. Vládní návrh zákona o námořní plavbě /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení
část č. 27 (18. 1. 2000)

70. Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení
část č. 342 (28. 1. 2000)

107. Vládní návrh zákona o námořní plavbě /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
části č. 264-265 (27. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

17. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení
část č. 81, část č. 83 (23. 2. 2000)

102. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - třetí čtení
část č. 298 (2. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

9. Informace vlády o přijatých opatřeních a jejich účinnosti v souvislosti se zákazem dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
části č. 25-26 (4. 4. 2000)

14. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - druhé čtení
část č. 191, část č. 193, část č. 196 (11. 4. 2000)

15. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení
část č. 197 (11. 4. 2000)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení
část č. 150 (7. 4. 2000)

34. Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 462/ - druhé čtení
části č. 47-48 (5. 4. 2000)

36. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
část č. 51 (5. 4. 2000)

71. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - třetí čtení
části č. 298-303 (14. 4. 2000)

72. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - třetí čtení
části č. 303-304 (14. 4. 2000)

91. Vládní návrh zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 462/ - třetí čtení
část č. 241 (12. 4. 2000)

98. Programy podpory malého a středního podnikání na rok 2000 /sněmovní tisk 527/
část č. 232 (12. 4. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

98. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 656/
část č. 420 (13. 7. 2000)

99. Zpráva vlády o řešení situace v IPB
část č. 185, část č. 187 (3. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

23. Vládní návrh zákona o soudech /sněmovní tisk 539/ - druhé čtení
část č. 68 (15. 9. 2000)

47. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2000 /sněmovní tisk 719/
část č. 164 (21. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

6. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení
část č. 103 (19. 10. 2000)

29. Vládní návrh zákona o provádění referenda a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení
část č. 143 (20. 10. 2000)

73. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu
část č. 177 (24. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

76. Zpráva vlády o vyčíslení škod způsobených povodněmi v letech 1997 a 1998 se jmenovitým výčtem jednotlivých případů se škodou přesahující 20 mil. Kč a upřesněním přehledu finančních prostředků v členění na jednotlivé správce vodních toků /sněmovní tisk 729/
část č. 314 (8. 12. 2000)

79. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1999 /sněmovní tisk 768/
část č. 300 (8. 12. 2000)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

20. Návrh poslanců Marka Bendy, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Karla Šplíchala, Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 58-59 (24. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

27. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení
část č. 76 (21. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

část č. 2 (3. 4. 2001)

18. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - prvé čtení
část č. 131, část č. 135 (6. 4. 2001)

47. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jiřího Karase a Václava Krásy na vydání zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení
část č. 197 (11. 4. 2001)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno /sněmovní tisk 844/ - prvé čtení
část č. 103 (5. 4. 2001)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo /sněmovní tisk 846/ - prvé čtení
část č. 104 (5. 4. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

8. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení
část č. 18 (26. 6. 2001)

28. Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a jeho přírůstku a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení
část č. 43 (27. 6. 2001)

61. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - třetí čtení
části č. 299-303 (11. 7. 2001)

78. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
část č. 180 (3. 7. 2001)

82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/
část č. 239 (4. 7. 2001), část č. 317, část č. 319 (11. 7. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

část č. 3 (16. 10. 2001)

5. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - druhé čtení
části č. 13-14 (16. 10. 2001)

6. Vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě /sněmovní tisk 970/ - druhé čtení
část č. 17 (16. 10. 2001)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - druhé čtení
část č. 19 (16. 10. 2001)

47. Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek /sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení
části č. 183-184 (24. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

8. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - druhé čtení
část č. 21, část č. 25 (27. 11. 2001)

18. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb. /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení
část č. 50 (28. 11. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

5. Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek /sněmovní tisk 1056/ - druhé čtení
část č. 22 (29. 1. 2002)

29. Návrh poslanců Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb. /sněmovní tisk 991/ - druhé čtení
část č. 74 (30. 1. 2002)

95. Návrh poslanců Petra Matějů a dalších na vydání zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1195/ - prvé čtení
část č. 354 (12. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

část č. 167 (19. 3. 2002)

34. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - druhé čtení
část č. 86 (14. 3. 2002)

60. Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ - prvé čtení
část č. 142 (15. 3. 2002)

114. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - třetí čtení
část č. 336 (26. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

16. Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1145/ - druhé čtení
část č. 72 (24. 4. 2002)

27. Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ - druhé čtení
část č. 132, část č. 134 (26. 4. 2002)

36. Návrh poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového, a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1266/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 137 (26. 4. 2002)

60. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Zdeňka Škromacha, Ladislava Korbela, Ludmily Müllerové a Václava Brouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - třetí čtení
část č. 169 (2. 5. 2002)

79. Návrh poslanců Petra Nečase a Miloše Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 1214/ - třetí čtení
část č. 270 (9. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP