Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miloš Zeman

Schůze: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51

1. schůze (15. - 17. 7. 1998)

část č. 1 (15. 7. 1998), části č. 7-8, část č. 14 (17. 7. 1998)

2. Slib poslanců
část č. 5 (15. 7. 1998)

3. Informace o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
část č. 5 (15. 7. 1998)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
část č. 6 (15. 7. 1998)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru
část č. 7 (17. 7. 1998)

8. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda jednotliví poslanci byli platně zvoleni
část č. 8 (17. 7. 1998)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
části č. 9-15 (17. 7. 1998)

2. schůze (22. - 24. 7. 1998)

část č. 13 (24. 7. 1998)

3. schůze (18. - 19. 8. 1998)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 3, část č. 5, část č. 9 (18. 8. 1998), část č. 43, část č. 60, část č. 67 (19. 8. 1998)

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
část č. 21 (13. 10. 1998), část č. 63, část č. 70 (14. 10. 1998)

51. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 102-107 (15. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - třetí čtení
část č. 146 (2. 12. 1998)

28. Návrh na volbu členů prezidia Fondu národního majetku České republiky
část č. 137 (2. 12. 1998)

37. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 97-99 (26. 11. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - druhé čtení
část č. 8, část č. 25 (12. 1. 1999)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM
část č. 33 (13. 1. 1999)

20. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - třetí čtení
část č. 131, část č. 133, část č. 139 (15. 1. 1999)

21. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 76-80, část č. 82 (14. 1. 1999)

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 109-113 (14. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

49. Informace ministra financí o dopadu revidované prognózy vývoje české ekonomiky na státní rozpočet
část č. 156 (9. 2. 1999)

51. Harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu /sněmovní tisk 70/
část č. 226 (11. 2. 1999)

57. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 81 (4. 2. 1999)

58. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
části č. 100-102 (4. 2. 1999)

10. schůze (23. 3. - 2. 4. 1999)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská sociální charta (1961), Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (1988), Protokol pozměňující Evropskou sociální chartu (1991) /sněmovní tisk 113/ - prvé čtení
část č. 304 (2. 4. 1999)

52. Návrh poslanců Evžena Snítilého, Jana Bláhy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení
část č. 271 (1. 4. 1999)

73. Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 148/
část č. 43 (24. 3. 1999)

75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 78-79 (25. 3. 1999)

76. Ústní interpelace
části č. 107-112 (25. 3. 1999), části č. 278-283 (1. 4. 1999)

11. schůze (14. 4. 1999)

1. Změna mandátu pro vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky a nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky, schváleného 10. schůzí Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 176/
část č. 5 (14. 4. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

23. Informace ministra financí o odhadu vývoje veřejných rozpočtů v roce 1999 a o opatřeních vlády směřujících k dodržení zákona o státním rozpočtu na tento rok
část č. 105 (13. 5. 1999)

26. Zpráva vlády o stavu české společnosti
část č. 236 (20. 5. 1999), část č. 487, část č. 489 (9. 6. 1999)

29. Návrh koncepce reformy veřejné správy /sněmovní tisk 196/
část č. 210 (19. 5. 1999)

58. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení
část č. 452 (8. 6. 1999)

95. Koncepce zahraniční politiky České republiky
část č. 518 (9. 6. 1999)

98. Ústní interpelace
část č. 108, části č. 110-113 (13. 5. 1999), část č. 269, část č. 271, část č. 274 (20. 5. 1999), části č. 422-424, část č. 426 (3. 6. 1999)

100. Zřízení vyšetřovací komise PS pro šetření regionálního transplantačního centra v Ostravě
část č. 334 (1. 6. 1999)

14. schůze (15. 6. 1999)

1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s vysláním průzkumné roty a dopravního letounu An-26 Armády České republiky do operace JOINT GUARDIAN /sněmovní tisk 250/
část č. 5 (15. 6. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

části č. 3-4 (29. 6. 1999)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 274/ - zkrácené jednání
část č. 128, část č. 130, část č. 132 (1. 7. 1999)

41. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - prvé čtení
část č. 208 (7. 7. 1999)

47. Vládní návrh zákona o transformaci Českých drah a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku /sněmovní tisk 265/ - prvé čtení
část č. 230 (7. 7. 1999)

84. Návrh poslanců Pavla Němce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - třetí čtení
část č. 315 (9. 7. 1999)

103. Zpráva o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 278/
část č. 149, část č. 158 (1. 7. 1999), část č. 162 (2. 7. 1999)

104. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny vládou České republiky
část č. 163 (2. 7. 1999)

121. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 103 (1. 7. 1999)

122. Ústní interpelace
části č. 136-141 (1. 7. 1999), části č. 289-290 (8. 7. 1999)

16. schůze (14. 9. 1999)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení
část č. 10 (14. 9. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

42. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení
část č. 207 (19. 10. 1999)

94. Vládní návrh zákona o Státním fondu dopravy a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 365/ - prvé čtení
část č. 420 (3. 11. 1999)

99. Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
část č. 363 (22. 10. 1999)

100. Vládní návrh zákona o veřejné podpoře /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení
část č. 453 (3. 11. 1999)

190. Ústní interpelace
části č. 127-132 (14. 10. 1999), části č. 319-321 (21. 10. 1999)

191. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 143, části č. 147-148, část č. 150 (14. 10. 1999), část č. 331 (21. 10. 1999), část č. 495 (4. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

36. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/4/ - prvé čtení nového rozpočtu
část č. 228, část č. 232, části č. 234-235 (8. 12. 1999)

105. Ústní interpelace
části č. 130-132, část č. 134 (2. 12. 1999), část č. 308 (9. 12. 1999)

106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 145-146 (2. 12. 1999)

107. Zpráva vlády České republiky o řešení situace v nesolventních podnicích při nevyplácení mezd zaměstnancům
část č. 322, část č. 341, část č. 344 (10. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

38. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/6/ - prvé čtení
část č. 218, část č. 222 (26. 1. 2000)

87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podepsaná dne 24. listopadu 1999 v Bratislavě /sněmovní tisk 492/ - prvé čtení
část č. 242 (26. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

131. Ústní interpelace
část č. 132, části č. 134-136 (24. 2. 2000), části č. 305-310 (2. 3. 2000), část č. 436, části č. 438-439 (9. 3. 2000)

136. Informace ministra financí o podmínkách a postupu prodeje státního podílu České spořitelny
část č. 374, část č. 377 (8. 3. 2000)

23. schůze (7. - 8. 3. 2000)

1. Vládní návrh zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 564/ - zkrácené jednání
části č. 24-25 (7. 3. 2000), část č. 34 (8. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

části č. 180-181 (11. 4. 2000)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - třetí čtení
část č. 318 (18. 4. 2000)

93. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení
část č. 254 (12. 4. 2000)

104. Ústní interpelace
část č. 122, část č. 124, část č. 127 (6. 4. 2000), části č. 284-287 (13. 4. 2000)

105. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 97, část č. 99 (6. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

8. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 541/ - druhé čtení
část č. 45 (17. 5. 2000)

31. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných dnech /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení
část č. 150 (19. 5. 2000)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - druhé čtení
část č. 136 (19. 5. 2000)

56. Návrh poslanců Ivana Pilipa, Miroslava Kalouska, Stanislava Voláka, Václava Krásy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení
část č. 198 (23. 5. 2000)

127. Informace předsedy vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 837 z 22. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 349, části č. 356-358 (30. 5. 2000)

139. Ústní interpelace
části č. 120-122 (18. 5. 2000)

140. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 87 (18. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

část č. 2 (27. 6. 2000)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení
část č. 70 (28. 6. 2000)

98. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky /sněmovní tisk 656/
část č. 366 (13. 7. 2000), část č. 448, části č. 452-454 (14. 7. 2000)

99. Zpráva vlády o řešení situace v IPB
část č. 179 (3. 7. 2000)

100. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
část č. 194 (3. 7. 2000)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 78 (28. 6. 2000), část č. 210 (4. 7. 2000)

125. Ústní interpelace
části č. 121-122, část č. 124 (29. 6. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

29. Návrh poslance Zdeňka Kořistky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení
část č. 89 (19. 9. 2000)

39. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 714/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 104, část č. 106, část č. 109 (19. 9. 2000)

43. Průběžná zpráva o postupu vyšetřování vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
část č. 175 (21. 9. 2000)

80. Ústní interpelace
části č. 35-38 (14. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na sjednání Rozhodnutí č. .../2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z ... o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání /sněmovní tisk 691/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 148 (20. 10. 2000)

103. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 86 (19. 10. 2000)

104. Ústní interpelace
části č. 117-120 (19. 10. 2000)

29. schůze (28. 11. - 12. 12. 2000)

49. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení
část č. 188 (5. 12. 2000)

92. Informace předsedy vlády k průběhu vyšetřování krachu společnosti H - Systém, zejména v souvislosti s podezřením na propojení s financováním ČSSD
části č. 331-332, část č. 336 (12. 12. 2000)

30. schůze (5. - 6. 1. 2001)

1. Zpráva Rady České televize o současné situaci v České televizi /sněmovní tisk 812/
část č. 30 (5. 1. 2001)

31. schůze (12. - 13. 1. 2001)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 813/ - zkrácené jednání
část č. 66 (12. 1. 2001)

2. Situace v České televizi
část č. 63 (12. 1. 2001)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

48. Ústní interpelace
části č. 96-100 (25. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

100. Ústní interpelace
část č. 116, část č. 118 (22. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

79. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 79 (5. 4. 2001)

80. Ústní interpelace
části č. 115-118 (5. 4. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

49. Návrh poslanců Josefa Hojdara, Luďka Poláška, Radko Martínka, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení
část č. 235, část č. 237 (23. 5. 2001)

89. Ústní interpelace
části č. 116-118 (17. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

78. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB
část č. 170 (3. 7. 2001)

82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/
část č. 222 (4. 7. 2001), část č. 335, část č. 341, část č. 348 (11. 7. 2001)

99. Ústní interpelace
části č. 113-117 (28. 6. 2001)

38. schůze (18. - 21. 9. 2001)

část č. 1 (18. 9. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení
část č. 57 (17. 10. 2001), část č. 83 (18. 10. 2001)

182. Ústní interpelace
části č. 110-114 (18. 10. 2001)

42. schůze (15. 11. 2001)

část č. 4, část č. 10 (15. 11. 2001)

2. Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1828 ze dne 31. října 2001
část č. 18 (15. 11. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - třetí čtení
část č. 478 (18. 12. 2001)

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 229, část č. 234, část č. 238, části č. 240-241 (6. 12. 2001)

142. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o jeho vystoupení v Evropském parlamentu dne 5. 12. 2001
část č. 276 (7. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

101. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - prvé čtení
část č. 413, část č. 433 (14. 2. 2002)

181. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 241, část č. 245 (7. 2. 2002)

182. Ústní interpelace
části č. 120-121 (31. 1. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

144. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 240 (21. 3. 2002)

48. schůze (9. 4. 2002)

2. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany do protiteroristické operace "Trvalá svoboda" a 6. polní nemocnice do Afghánistánu /sněmovní tisk 1282/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 12 (9. 4. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

část č. 10 (23. 4. 2002)

6. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - druhé čtení
část č. 57 (24. 4. 2002)

87. Zpráva o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády /sněmovní tisk 1305/
část č. 240 (7. 5. 2002), část č. 268 (9. 5. 2002)

105. Ústní interpelace
část č. 107, části č. 109-111 (25. 4. 2002)

50. schůze (7. - 9. 5. 2002)

6. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - třetí čtení
část č. 20 (9. 5. 2002)

51. schůze (13. 6. 2002)

2. Návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1229/8/ - zamítnutý Senátem
část č. 4 (13. 6. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP