Čtvrtek 12. února 1998

(pokračuje Krampera)

Přitom musím připomenout, že rozpočtové škrty státního rozpočtu za rok 1997 dosahovaly dalších 42,5 mld. Kč. Navíc lze těžko vyčíslit, jaké obrovské škody pouze za minulý rok dosáhly daňové podvody, neplacení částek zdravotního a sociálního pojištění jednotlivými tzv. podnikateli, či další rozkrádání posledního zbytku národního bohatství. Celkové ztráty za dobu tzv. ekonomické transformace přesahují více než 1000 mld. Kč.

V dohledné době se vládnoucí garnitura bude snažit o odprodej našich největších bankovních ústavů velmi pochybným a i v zahraničí podezřelým finančním korporacím. Půjde-li vše takto dále a v tomto tempu, za které nese zodpovědnost celá polistopadová vládnoucí garnitura, bez ohledu na současné převlékání kabátů a snahu volat "my už budeme hodní, dědečku", bude Česká republika brzy zcela zbankrotována, rozkradena a vytunelována.

Proto se vás na závěr ptám, pane ministře, zdali cítíte za celý tzv. transformační proces nějakou spoluzodpovědnost. Uvědomujete si skutečnost, že výprodejem našich zbylých bankovních ústavů může dojít k dalšímu zhoršení ekonomické situace v České republice? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kramperovi. Byla to interpelace na ministra financí Ivana Pilipa, který je omluven. Nyní bude hovořit pan poslanec Šmucr na téma "interpelace ve věci zatýkání předsedy SPR-RSČ pana Miroslava Sládka". Je to interpelace na ministra vnitra.

 

Poslanec Rudolf Šmucr: Pane ministře, obracím se na Vás s dotazem, proč byl pan poslanec Miroslav Sládek doslova přepaden policisty v civilu bezprostředně po ukončené schůzce s předsedou sněmovny před budovou Poslanecké sněmovny. Jak je všeobecně známo, na vrahy a zloděje chodí státní orgány v rukavičkách, a tito jsou často stíhání na svobodě.

6. ledna 1998 byl pan předseda přepaden policisty, kteří se ani nelegitimovali, což dokazuje i záběr z videokamery, která tentokrát na rozdíl od případu údajného napadení poslance Dostála fungovala. Tento nepřiměřený zákrok odsoudilo mnoho občanů a osobností politického i veřejného života.

Rád bych věděl, zda tato akce byla provedena proto, aby bylo panu poslanci Sládkovi znemožněno zúčastnit se volby prezidenta republiky a mohl být zvolen Václav Havel.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šmucrovi. Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra pan Cyril Svoboda.

 

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda: Pane předsedající, pane poslanče, vážená sněmovno, k dotazu, který jsem dostal v rámci této interpelace, popíši, jak došlo k zatčení pana poslance Miroslava Sládka. Budu citovat ze záznamu policie. Myslím si, že je zapotřebí, abychom řekli pravdu, jak k tomu došlo.

Napřed ale chci znovu zdůraznit, že nešlo o žádnou souvislost s volbou prezidenta republiky Václava Havla. Tady žádná souvislost neexistuje. Policie konala to, co byla povinna konat. Nyní vám popíši, jak k tomuto procesu došlo.

Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 252 z 9. schůze 27. února 1997 vyslovila souhlas k trestnímu stíhání poslance Sládka pro skutek spočívající v tom, že veřejně pronášel takové výroky vůči německému národu jako celku, že pro jejich pronesení orgány Policie České republiky, útvaru vyšetřování hlavního města Prahy, pojaly podezření, že poslanec Sládek spáchal trestný čin podněcování k národnostní a rasové nenávisti podle ustanovení § 198 A, odst. 1 trestního zákona.

Dne 8.12.1997 byl vydán Obvodním soudem pro Prahu 1 příkaz k zatčení pana poslance Miroslava Sládka, trvale bytem Havlíčkův Brod. Tento příkaz byl doručen 9.12.1997 na službu Kriminální policie obvodního ředitelství Praha 1. Dne 10. prosince 1997 byl oblastním ředitelstvím Policie České republiky, Praha 1, zaslán opis příkazu na vědomí Ochranné službě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že tento objekt je speciálně střežen, obrátila se Kriminální služba na Ochrannou službu Policie České republiky.

Šetřením se zjistilo, že dne 10. prosince 1997 je zřejmě přítomen jednání v klubu poslanců SPR-RSČ pan poslanec Sládek, a důvodně se tedy předpokládalo, že bude přítomen, a že tedy bude možné provést opatření před vchodem do sněmovny s cílem zatknout obviněného poslance Sládka. Ten se však do objektu Poslanecké sněmovny nedostavil.

Totožné opatření bylo policií provedeno 12. prosince 1997, kdy byla předpokládána přítomnost obviněného při projednávání rozpočtu České republiky na rok 1998. Doktor Sládek v Poslanecké sněmovně byl, nevešel však ani jedním z chráněných vchodů. Policie se domnívá, že byl přivezen do parkingu sněmovny a prošel technickým zázemím.

V dalších dnech policisté provedli další opatření k zatčení pana dr. Sládka, to znamená, že prověřili místa jeho pobytu a střežili vchody do Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že se pan doktor Sládek nezdržoval na adrese svého trvalého bydliště, bylo dne 5. ledna 1998 po něm vyhlášeno celostátní pátrání.

Po přijetí informace, že poslanec Sládek se nachází v budově Poslanecké sněmovny, rozhodli se pracovníci služby Kriminální policie, oblastního ředitelství Praha 1 střežit vchod do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z Malostranského náměstí. Ve 20:15 hodin z vchodu vyšel pan dr. Sládek, doprovázený dvěma muži. Jeden z policistů přistoupil k mužům a užil slovní prohlášení o příslušnosti k Policii České republiky takto: "Pane Sládku, Policie České republiky, Kriminální služba." Současně předložil odznak služby Kriminální policie České republiky. Dále bylo užito slov: "Jménem zákona na vaši osobu vydal Obvodní soud pro Prahu 1 příkaz k zatčení. Jménem zákona vás zatýkám. Následujte mě do služebního vozidla." Těchto slov bylo užito hlasitě a zřetelně. Současně k mužům přistoupili další dva policisté, kteří předložili mužům služební průkazy příslušníka Policie České republiky a odznaky služby Kriminální policie, za hlasitého prohlášení "Policie České republiky".

Muži doprovázející pana doktora Sládka i on sám začali vykřikovat, co si to policisté dovolují, že přepadávají předsedu parlamentní strany. Na to byl panu doktoru Sládkovi předložen opis příkazu k zatčení a byla mu poskytnuta doba k jeho prostudování. Jeden z mužů se prohlásil poslancem Parlamentu České republiky a členem výboru pro obranu a bezpečnost sněmovny a vyzval policisty, aby si před ním neprodleně stoupli do pozoru. Dále položil otázku, zda byl vyrozuměn předseda Poslanecké sněmovny, a obvinil policisty, že porušují Ústavu České republiky. Muži bylo sděleno, že příkaz k zatčení byl vydán ve věci, ve které pan doktor Sládek byl vydán k trestnímu stíhání. Muž si vzal mobilní telefon a po volbě čísla se dožadoval komunikace s předsedou sněmovny. Následně požádal policisty, aby upustili od zákroku s tím, že budou mít "průser".

Pan dr. Sládek byl opakovaně vyzván s užitím slov: "Jménem zákona, nastupte do služebního vozidla Policie České republiky."

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP