Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

587

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 28. schůze 9. února 1995

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1507-1509/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona ve výborech Poslanecké sněmovny u

1) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu,

2) vládního návrhu na vydání zákona o ochraně ozónové vrstvy Země,

3) vládního návrhu na vydání zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Sýkora v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP