Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1993

I. volební období

84

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 8. schůze 21. dubna 1993

 

k informaci vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá

Poslanecká sněmovna

bere na vědomí informaci vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá a doporučuje vládě, aby se před konečným rozhodnutím podrobně zabývala všemi podněty, které byly v průběhu projednávání tohoto bodu v Poslanecké sněmovně předneseny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eduard Zeman v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP