Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1751

INTERPELACE

poslance Jiřího Macháčka

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa

ve věci údajného zrušení regionálního pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v Olomouci a ve věci platby za přijímací zkoušky na vysoké školy

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jiřího Macháčka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 18. května 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Ing. Jiří Macháček

poslanec ČMUS

Poslanecká sněmovna PČR

Vážený pan

Ing. Ivan Pilip

ministr školství,

mládeže a tělovýchovy ČR

prostřednictvím

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

pana PhDr. Milana Uhde

zde

 Praha, 11. 5. 1995

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci údajného zrušení regionálního pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Olomouci a platby za přijímací zkoušky na vysoké školy.

V poslední době se mezi odbornou učitelskou veřejností proslýchá, že má v nejbližší době dojít ke zrušení regionální pracoviště MŠMT v Olomouci. V souvislosti s tímto se ptám:

1. Zda se tato informace zakládá na pravdě.

2. Jaké důvody MŠMT k tomuto opatření vedou.

3. Proč o tomto záměru není informován příslušný výbor PS PČR.

Pokud je mi známo, řada vysokých škol, požadovala současně s přihláškou na VŠ poplatek za přijímací. řízení. Přitom termíny přijímacích zkoušek na řadách fakult shodného zaměření Jsou stanoveny na stejný den. Mnoho studentů tento postup odsuzuje, nikoliv pro samotnou finanční částku, ale z principu.

V některých případech jsou prý termíny zkoušek na VŠ shodné s termíny maturitních zkoušek, což by části studentů neumožňovalo přijímacího řízení se vůbec zúčastnit.

V této souvislosti se ptám:

1. Zajistí MŠMT koordinaci přijímacích zkoušek na vysoké školy obdobného typu?

2. Bude se tento poplatek vracet, nebude-li mít student z výše uvedených důvodů možnost zkoušek se zúčastnit?

3. Počítá MŠMT do budoucna s termínovým harmonogramem přijímacích zkoušek na jednotlivé VŠ?

S úctou

Jiří Macháček

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP