Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1697

INTERPELACE

poslance Bohuslava Kuby

na ministra obrany Viléma Holáně

ve věci obranyschopnosti Armády České republiky a stavu ozbrojených sil

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Bohuslava Kuby na ministra obrany Viléma Holáně. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 10. května 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený pan

Vilém Holáň

ministr obrany ČR

Praha

 Vodňany 28. 4. 1995Věc: interpelace

Vážený pane ministře,

v rámci interpelace Vás žádám o odpověď na následující otázky, které se vztahují k obranyschopnosti armády ČR a stavu ozbrojených sil.

1/ Kolik mužů v základní vojenské službě čítá armáda v současné době, kolik je z tohoto počtu vojáků z povolání a v jakých hodnostech, kolik vojáků základní služby připadá na jednoho vojáka z povolání?

2/ Jaké je věkové složení vojáků z povolání a jaká je jejich průměrná mzda v jednotlivých věkových skupinách?

3/ Kolik tzv."nešťastných událostí" bylo v armádě v posledních pěti letech /zranění popř. úmrtí vojáků/, co je jejich nejčastější příčinou, kolik z nich bylo způsobeno druhou osobou a jaká opatření přijalo MO k jejich předcházení?

4/ Kolik bylo zjištěno krádeží zbraní, munice, výzbroje či techniky od roku 1989 v armádě a jaký je stav a výsledek šetření těchto událostí?

5/ Kolik vojáků bylo v posledních pěti létech odsouzeno za tzv."šikanu"?

6/ Jaká je schopnost a připravenost armády uvést do bojové a mobilizační pohotovosti všechny stupně jednotek a jakým způsobem se v současnosti obranyschopnost armády prověřuje a zjišťuje? Jak častá jsou cvičení svazků - brigád popř. nižších stupňů?

7/ Jaký je stav morálky a kázně vojáků, kolik bylo zjištěno přestupků, přečinů a trestných činů, které způsobili vojáci od roku 1989? Přijalo MO nějaká opatření na posílení morálky a kázně?

8/ Kolik procent mužů žádá o zařazení do civilní služby a kolik procent je zbaveno povinnosti vykonat základní vojenskou službu? Jaké jsou nejčastější důvody žádostí o zařazení do civilní služby a v jakém resortu tito muži nacházejí nejčastěji uplatnění?

9/ V případě, že naše republika vstoupí do TATO, budou na území našeho státu působit vojska cizích armád?

10/ Byla v posledních létech zjišťována důvěra našich občanů v armádu s jakým výsledkem?

A poslední otázka: Jakého máme v současné době nepřítele?

 
Bohuslav Kuba
 
poslanec PS-Parlamentu ČR
 
nám. Svobody 12
 
VodňanySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP