Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1397

Otázka

poslance Jiřího Macháčka

na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, ministra hospodářství Karla Dybu a ministra pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka

ve věci zvýšení tarifů České pošty pro politické strany

Ve smyslu § 90 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující otázku poslance Jiřího Macháčka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, ministra hospodářství Karla Dybu a ministra pro hospodářskou soutěž Stanislava Bělehrádka. Otázka je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. prosince 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Parlament České republiky
 
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 
Ing. Jiří Macháček
 
poslanec branného a bezpečnostního výboru
 

Vážený pan

Ing. Ivan Kočárník, CSc.

předseda vlády a ministr financí

Vážený pan

Doc. Ing. Karel Dyba, CSc.

ministr hospodářství

Vážený pan

Ing. Stanislav Bělehrádek

ministr pro hospodářskou soutěž

prostřednictvím

předseda Poslanecké sněmovny PČR

pana PhDr. Milana Uhdeho

Praha

 V Praze 9. prosince 1994

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás se žádostí o vysvětlení chování České pošty v době volební kampaně při současných komunálních volbách. Česká pošta v tomto období zvýšila tarify za roznos propagačních materiálů pro politické strany a to v týdnu od 7. do 11. 11. na dvojnásobek a od 11. do 17. 11. na trojnásobek schválených tarifů. Domnívám se, že tento postup pošty je v rozporu se schválenými vyhláškami a možná i zákonem, protože poštovné je státem regulovanou cenou.

Ptám se, co opravňovalo vedoucí pracovníky České pošty ke zvýšení tarifů a proč pouze pro politické strany?

Žádám Vás, Vážený pane ministře, o vysvětlení takovéhoto chování státního podniku, který navíc má jednoznačně výsadní monopolní postavení. Děkuji.

S pozdravem

J. Macháček

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP