Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

744

INTERPELACE

poslance Rudolfa Opatřila

na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, ministra vnitra Jana Rumla, ministra životního prostředí Františka Bendu a ministra dopravy Jana Stráského

ve věci dálnice D číslo 47

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Rudolfa Opatřila na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, ministra vnitra Jana Rumla, ministra životního prostředí Františka Bendu a ministra dopravy Jana Stráského. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 25. listopadu 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

INTERPELACE

poslance Rudolfa Opatřila

na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, ministra vnitra Jana Rumla, ministra životního prostředí Františka Bendu a ministra dopravy Jana Stráského

ve věci dálnice D číslo 47

V poslední době se velmi frekventuje v dotčených lokalitách (např. ostravsko, bohumínsko, poodří, znojemsko) problematika trasy, rozsahu, a časového horizontu stavby dálnice D 47. Celý problém dálničního tahu osciluje dle mého soudu kolem těchto základních okruhů problémů:

1. Posouzení ekologických dopadů variantních tras

2. Otázka finančních zdrojů a jejich časového rozložení, resp. horizont započetí a ukončení prací

3. Otázka bodu přechodu do Polské republiky, resp. Rakouské republiky

V bodu 3 panuje značná nejistota až rozpornost. Část zpracovaných projektů se opírá o údajnou mezivládní smlouvu mezi tehdy ještě Československem a Polskem s určením bodu přechodu v katastru obce Věřnovice. Naproti tomu zde stojí názor, mj. preferován polským konzulátem v Ostravě, že dálniční tah D 47 má opustit území České republiky v Českém Těšíně. Obdobná nejasnost se projevuje na jižní hranici, tj. na možném přechodu do Rakouska.

Žádám Vás o současné stanovisko vlády k výše uvedeným problémům.

V Praze dne 18. listopadu 1993

 
Rudolf OpatřilSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP