Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

490

INTERPELACE

poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty

na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece

ve věci nedodržování mezinárodních předpisů zástupci celní správy SRN při označování názvů měst a obcí podél dálnic

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 18. srpna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA

 Interpelace
 na ministra zahraničí ČR


 V Praze dne 10. 8. 1993

Vážený pane ministře,

Jak jsme informováni,při nedávno proběhlém jednání mezi ČR a SRN o otevření celních přechodů, nebyl podepsán protokol z důvodu neústupnosti zástupců německé strany, kteří trvali na německých názvech českých obcí v německé verzi protokolu. Je jasně viditelné jak se vymstilo, že po léta nikdy nebyl z české strany vznesen protest a poukázáno na fakt, že naši západní a jižní sousedé nedodržují mezinárodní předpisy při označování měst podél dálnic. Naše značení je všude v souladu s mezinárodními předpisy. Oproti tomu dálniční ukazatele v SRN nesou nápisy např. "Pilsen", "Prag", místo správně v souladu s mezinárodními předpisy Plzeň nebo Praha.

Apelujeme tedy na Vás pane ministře ve věci nápravy tohoto problému. Vnucuje se otázka zda jde o záměr strany jedné, v tomto případě německé, či takový diletantismus ze strany naší.

Jistě, ani Vám jako příslušníkovi českého národa, není takováto degradace lhostejná.

S pozdravem


 
Josef Valenta
 
poslanec PSP ČR
  
 
Milan Loukota
 
poslanec PSP ČR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP