Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

483

INTERPELACE

poslankyně Evy Fischerové

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhu ve věci přeřazení lékařských fakult do skupiny 5

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslankyně Evy Fischerové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Pihu. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 22. července 1993

v. z. Karel Ledvinka v. r.

Příloha


POSLANEC
 
POSLANECKÉ SNĚMOVNY
 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
 
Eva Fischerová
 


 V Praze dne 14. července 1993

INTERPELACE

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. P. Piťhu prostřednictvím

pana Milana Uhdeho PhDr.,

předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážený pane ministře,

ve smyslu zákona o jednacím řádu České národní rady se na Vás obracím s interpelaci ve věci "PŘEŘAZENÍ LÉKAŘSKÝCH FAKULT DO SKUPINY 5"

Je všeobecně známo, že finanční situace ve školství je více než napjatá. Vysoké školy v tomto smyslu nejsou žádnou výjimkou a rozpočtová omezení i různá "úsporná" opatření jsou bohužel běžnou skutečností.

Jedním z nich je také přeřazení lékařských fakult v České republice z hlediska financování ze skupiny 5 do skupiny 4 pro školní rok 1993/94. Normativ neinvestičních výdajů na jednoho studenta tak poklesl ze 60.504 Kč na 49.355 Kč, to jest na 81,6 %.

Budoucí lékaři, kteří původně setrvávali ve skupině 5 spolu s chemiky, matematiky a fyziky tak byli přeřazeni k přírodovědcům, zemědělcům a farmaceutům.

Pozoruhodné je také to že studenti veterinárních fakult jsou zařazeni do skupiny 6.

Podle jednotného názoru děkanů lékařských fakult, vysloveného na pracovní schůzi v Olomouci dne 4. 5. 1993, toto rozhodnutí výrazně poškozuje učitele, vědecké pracovníky i studenty těchto fakult. Prostředky nebudou stačit na řádné zajištění teoretické ani praktické výuky. Vládní rozpočet tímto způsobem ušetřil přibližně 110 milionů korun.

Daňově úniky za loňský rok jsou přitom odborníky odhadovány řádově na desítky miliard korun.

Podle mého názoru zde šetříme na nepravém místě a s ohledem, dlouhodobý společenský zájem zcela nevhodně. Normativ pro studenta uměleckých oborů je přitom 81.474 Kč, to jest 165% normativu pro studenty lékařských fakult. Přičemž ekonomická náročnost studia medicíny, vzhledem k vysokým nákladům na technicky náročné studium oborů teoretických i klinických, je obecně známá.

Závěrem si Vám, pane ministře, dovoluji položit tyto otázky.

1) Jaká kriteria při svém rozhodování užívalo MŠMT, když došlo k závěru, že studium budoucích lékařů není dnes už tak ekonomicky náročné, jako v letech předchozích?

2) Je skutečně studium veterinární medicíny o tolik náročnější a významnější ve srovnání se studiem medicíny humánní, aby toto opravňovalo rozdíl v normativu o dvě skupiny v neprospěch lékařských fakult?

3) Zlepší MŠMT postavení lékařských fakult v roce 1994?.


 Eva Fischerová
 poslankyně ČSSD
 Poslanecká sněmovna,
 Parlament ČR

Přílohy

1 - Ekonomická analýza VŠ - skupiny fakult a normativy, pro rok 1993

EKONOMICKÁ ANALÝZA VŠ - SKUPINY FAKULT A NORMATIVY PRO ROK 1993

SHRNUJÍCÍ TABULKA - VARIANTA PĚT

 
Konečná tabulka 2

Celkové údaje v tisících Kčs, normativy v Kčs


  
Normativ na stud. v "bílé knize" 92
Počet stud.

1993
Normativ mzdový

1992

UPRAV.
Normativ ONIV

1992

UPRAV.
Normativ NIVcel.

1992

UPRAV.
Normativ mzdový

1992UP*1.12
Normativ

ONI92UP*1.06+NorMz93*0.35
Normativ NIVcel dle MF

1993
Koef.celkové

1993
SKUP
FAKULTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1Sociální vědy 16921260959288 104101969810403 14988253901.00
2Pedagogické vědy 211511743411800 99962179613216 15553287691.13
3Technické vědy 279203318912786 166352944114320 23143374531.48
4Lék., přír., zeměd., vědy, farm. 321502475219680 179433752622042 27313493551.94
5Chem., tech., MFF, FT JF 43149675021046 263404738623572 36933606042.38
6Veterinární vědy 50763141022919 315725449125669 43339690082.72
7Umělecké obory 59224130730570 323245289434238 47236814743.21
 VŠECHNY ŠKOLY ČR  11093714281 155412962215395 22542385371.52
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP