Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

14

INTERPELACE

poslance Josefa Valenty

na ministra spravedlnosti České republiky Jiřího Nováka

ve věci nefunkčnosti Nejvyššího soudu České republiky a neřešení případu Petra Venshöfera

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující písemnou interpelaci poslance Josefa Valenty na ministra spravedlnosti České republiky Jiřího Nováka. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 15. ledna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha k sněmovnímu tisku č. 14

V Praze 16.12.1992

Vážený pane ministře!

Žádám Vás tímto zdvořile o podáni bližšího vysvětlení další existence a konstituováni Nejvyššího soudu české republiky, který má působit v Brně. Můj požadavek spočívá ve vysvětleni, jakým způsobem bude zajištěna jeho funkčnost, když dnes je Nejvyšší soud ČR nefunkční. Je jasné, že tato skutečnost má negativní vliv na princip obecných práv občanů.

Jako příklad uvádím trestní věc sp. zn. 1 T 29/90 Okresního soudu v Havlíčkově Brodě týkající se odsouzeného Petra Venshöfra, jehož případ je již delší dobu projednáván bez konečného verdiktu. Chtěl bych upozornit, že v této věci, podala Generální prokuratura ČR u Nejvyššího soudu ČR stížnost pro porušení zákona. Celý spis leží od 25. března 1992 na Nejvyšším soudu ČR a nic se ve věci nedělá. Jmenovaný Petr Vensöfer je dle mého názoru tedy již 9 měsíců protiprávně držen ve věznici Hradec Králové, přičemž jde o člověka, který je vážně nemocen, což dokládá ve spisech přiložený lékařský nález s ÚVN. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že má-li se náš stát nazývat skutečně právním státem a státem demokratickým, nemůže podobné excesi připustit. Veřejnost nemůže a myslím, že ani nehodlá akceptovat výjimky na nedostatek soudců a neřešeni stížností. Toto je povinnosti státu aby nedocházelo vlastně k odpírá ni práva u soudu a může být i důvodem stížnosti u mezinárodních institucí.

Jsem názoru, že uvedený přiklad není jediný. Žádám Vás o informaci, kdy tedy bude ona devítiměsíční kalvárie Petra Veshöfera ukončena.

S pozdravem

Josef Valenta

Příloha

1 x fotokopie trestního spisu a listin

týkajících se případu.

Uvedené přílohy sou k nahlédnutí v archivu Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP