Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

13

INTERPELACE

poslance Jiřího Šolera

na ministra zahraničních věcí České republiky Josefa Zieleniece ve věci odpovídajícího prostředí pro zastoupení Organizace spojených národů

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující písemnou interpelaci poslance Jiřího Šolera na ministra zahraničních věcí České republiky Josefa Zieleniece. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 15. ledna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha k sněmovnímu tisku č. 13

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa

RNDr. Jiří Šoler CSc., poslanec České národní rady

Uranová 393, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, telefon 401 00 96

Vážený pan ministr Josef Zieleniec

ministr pro zahraniční vztahy České republiky

Zbraslav, 19. prosince 1992

INTERPELACE

ve věci odpovídajícího prostředí pro zastoupení Organizace spojených národů.

Vážený pane ministře,

během posledního měsíce Česká národní rada vydala několik usnesení kterými se obraci k národům světa a různým mezinárodním institucím. Přitom jednou z forem reprezentace nového státu je umožnění zastoupením těchto organizací pracovat v důstojných podmínkách.

Při jednání na pražském informačním středisku Organizace spojených národů v Panské ulici číslo i na podzim tohoto roku jsem byl požádán o iniciativu při vytváření důstojnějších podmínek pro zastoupení této organizace. Podle informací pracovníků střediska pracují v omezených prostorách již od vzniku střediska v době vzniku OSN a kromě občasných slibů pro ně nikdo nic neudělal. Vzhledem k tomu, že Vaše ministerstvo od Nového roku přebírá agendu zahraničních styků České republiky, plním touto formou svůj slib že při řešeních jejich dislokačních problémů pomohu.

Jiří Šoler

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP