Parlament České republiky,

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

11

INTERPELACE

poslance Jiřího Šolera

na ministra vnitra České republiky Jana Rumla

ve věci působení zločineckých mafií v České republice

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující písemnou interpelaci poslance Jiřího Šolera na ministra vnitra České republiky Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 15. ledna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha k sněmovnímu tisku č. 11

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československá

RNDr. Jiří Šoler CSc., poslanec České národní rady

Uranová 393, 156 00 Praha - Zbraslav, tel. (02) 401 00 96

v odpovědi uveďte prosím čj. 024/92

Vážený pán

Jiří Ruml

ministr vnitra vlády České republiky

Zbraslav, 18. prosince 1992

INTERPELACE

ve věci působení zločineckých mafií v ČR.

Vážený pane ministře,

jedním z průvodních jevů liberalizace naší společnosti je růst zločinnosti. Kromě individuálního zločinu vzkvétá v naší zemi i působení organizovaných skupin. Stačí abyste si cestou ze sněmovny udělal podle vzoru stařičkého mocnáře procházku po Karlově mostě abyste viděl nejnižší výhonky těchto mafií prodávat zboží orientálního původu, jako jsou matrjošky a výzbrojní součásti bývalé sovětské armády. Prodavači těchto suvenýrů většinou hovoří některým z jihoslovanských či východoslovanských jazyků, které mému necvičenému sluchu zní podobně. To vše snad na rozhraní legality. Při troše pozornosti lze uvidět občasné putky mezi různými skupinami nebo skrytý prodej zboží, jehož legalita je už podle formy prodeje problematická.

Jak nás informuje světový tisk, působí v Praze pouze nejnižší výhonky organizovaného zločinu, ale scházejí se zde i jejich hlavy. Dovoluji si předložit Vaší pozornosti článek Britského listu The Times z pondělí 30. listopadu t.r., strana 12, sekce European News, nazvaný "Mafia nad formeer Soviet gangs join forces in crime", jehož kopii a český překlad si dovojluji přiložit. Tento list sice není po změně majitele již tím vzorem serióznosti jako dříve, ale stále nese kvality objektivního britského tisku. Článek konečně vzbudil značný ohlas v tisku našem.

Před měsícem jsem se na Vás obrátil s interpelací ve věci růstu politického terorismu. Některé formulace použité v článku, např. "Česká mafie pasáků, taxikářů a černých obchodníků" je jak opsaná z dopisu čtenáře, který jsem v této interpelaci citoval. To naznačuje, že mezi kriminální spodinou a politickými teroristy je těsná vazba. Doufejme, že k likvidaci této mafie nepřispějí pouze ruské a ukrajinské gangy, ale i policejní složky. Konečně vývoj politického teroru, např. pokus o politickou vraždu v ulici se symbolickým jménem "Na Balkáně", ale i výhružné anonymy poslancům opožděních stran ukazují, že moje interpelace mířila správným směrem.

Jsem si vědom, že problematika zahraničních organizovaných skupin patří dosud do působnosti federálních orgánů. Vzhledem k zániku federace k Novému roku ovšem přejde do Vaší působnosti, proto se obracím na Vás. žádám Vás o odpověď na následující otázky:

1) Má podle Vašich informací článek v britském listě THE TIMES reálný podklad?

2) Co učiní Vaše ministerstvo proti růstu organizovaného zločinu v České republice?

3) Na tiskové konferenci vyvolané uvedeným článkem byla diskutována i otázka červené rtuti citované v jeho posledním odstavci. Došlo zde ke kuriózní situaci, kdy vzhledem k neinformovanosti odborníků policie o této substanci musel přesné informace podávat redaktor listu Špígl. Co míníte udělat k zvýšení odborné úrovně policie?

4) Existují vazby mezi organizovaným zločinem a politickým terorem? Mají "smrtící čety zabijáků z okruhu bývalé KGB" nějaký vztah k pokusu o vraždu Jiřího Svobody?

5) Odkud se berou peníze používané pro financování placených politických provokatérů používajících symboly Václava Havla? Domníváte se, že mají vazbu na organizovaný zločin?

Pokud moje interpelace způsobí zvýšenou pozornost Ministerstva vnitra České republiky a České policie organizovanému zločinu přinese občanům i politikům vyšší bezpečnost, splní svůj účel.

Jiří Šoler

the main parties failed to agree on a change in the constitutional clause limiting political asylum. The influx of more than 400.000 asylum seekers this year has been held largely responsible for the rise in right-wing violence against foreigners.

Some of the basic aims of the right - especially that of stopping immigration - enjoy the support of most of the German people, according to opinion polls. Even if the parties do finally come together to deal with this and other problems, the fight against the neo-Nazis will not be an easy one.

Bonn: Herr Kohl said that Germany could not live up to its international duties yet and would reject a permanent seat on the United Nations Security Council if it was offend. (Reuter)

ignore the children. M. Gracy then utters a single word: "Eman" - "Come here" in the local Basque tongue. The sheep bleat like crazy.

"My sheep speak only sters are really a "dambuilding exercise".

The French as a whole claim that they are "close to the land". Pierre Bérégovoy. the prime minister. ended his "no surrender" speech on Gatt last week with the words: "France will stick by its roots". Bat a century of urban, industrial development is taking its toll on the rural idyll to which so many Frenchmen remain romantically attached.

The farming organisations know that. Every time they hold a demonstration against Gatt in Paris, they are careful to bring fresh food and live animals with them as potent symbols to stir emotions. 'There is an automatic reflex in all French people that says 'the farmers are our friends'," M Gracy says. "But it is slipping. Nowadays we get a does," M Gracy says. "But more and more city people do not have the time or the will to cook properly. They are eating a lot more frozen food. They do not know good farm produce from bad."

Gracys have been sheep farming in Haranederrea, or Beauty Valley, since 1770. In the winter, their 280 sheep and 14 cows stay in the valley. In the summer, M Gracy drives them high into the Pyrenees to graze.

'This land has never been spiit up. We Basques are like that. Either the youngest or the oldest child always get it.' he says, surveying his inheritance. But his three children, all girls, have opted for other careers - accountancy, teaching and pharmacy. The farm, at best, will go to a

Mafia and former Soviet gangs join forces in crime

FROM GERARD DAVIES IN PRAGUE

ITALY'S Mafia has signed a deal with underworld gangs in the former Soviet Union to set up a global crime ring dealing in narcotics and nuclear-weapon materials. Czechoslovak police say.

The agreement, signed secretly in Prague "in recent weeks", is said also to create a lethal squad of killers from the ranks of former KGB agents to protect the new, illicit trade with Iran and the world's drug barons. The KGB men are to be joined by Afghanistan war veterans and the so-called "karate Mafia" of champion wrestlers and boxers.

Jiri Vacek, an expert on international drug smuggling at the Czechoslovak federal interior ministry, said the Italian and Russian Mafia leaders had created a joint venture that they hoped would oversee two-fifths of world crime by 1997. Heads of the world's antidrug squads met armid high security in the Adriatic island of San Giorgio Maggiore near Venice to plan a strategy for fighting the new organisation.

The Mafia is dealing in radioactive substances such as caesium, strontium, uranium 235 and plutonium, components for the production of nuclear weapons and other strategic materials." Mr Vacek said. "The main routes are through Czechoslovakia, although small amount goes through Poland and Hungary. Even if we were able to stop the business in strategic materials, drugs would still be carried along the same routes."

The police believe eastern Europe has become a recruiting ground for Cosa Nostra, which aims to provide the commercial know-how for setting up new "business" ventures in the Commonwealth of Independent States and former satellite states.

Communist civil servants who lost their jobs after the break-up of the Soviet Union last year will join businessmen from the corrupt foreign trade companies in making contacts, finding markets and organising business "covers" for multi-million-pound money-laundering operations, according to police intelligence.

Most of the groups come from Russia, but the police are particularly concerned about gangs of Islamic fundamentalists that have been established in Uzbekistan and Tajikistan with strong links to Iran. Mr Vacek said: "The most dangerous drug gangs to threaten Europe and the whole world are now being formed in the republics of the former Soviet Union. The Italians have agreed to send experts in money-laundering while the gangsters from the former Soviet Union will recruit professional killers to protect the transit and distribution network."

Czechoslovakia lies at the crossroads of crime between East and West and is now being closely monitored by Western security organisations. Russian and Ukrainian gangs have already moved in and are fighting a bitter battle with the Czech Mafia of pimps, taxi drivers and black marketeers for control of Prague. A Russian was shot dead on a main street and Ukrainian was stabbed earlier this year. Two men, believed by the police to be members of the new Czech crime organisation, were later sentenced for murder and attempted murder.

Much of Prague's new property market is believed to have been funded by dirty money, but recent attention as focused on Kosice, in Slovakia, the first town across the border from Ukraine, where reports say that children are being offered free hard rugs on the streets.

The Czechoslovak interior ministry staged a huge raid on Ostrava airport in Moravia last year apparently after being tipped off that it was being used as an entry point or red mercury, a radioactive material used in the productioon of nuclear weapons.

'Mr Bribes' jailed by Milan court

FROM JOHN PHILLIPS

IN ROME

POLITICIANS implicated in the corruption scandal grip ping Milan over the past nine months had their hopes of clemency dashed when a judge sentenced Mario Chiesa: a key Socialist figure known as "Signor Tangenti" (Mr Bribes): to six years in prison despite his collaboration with investigators.

During the trial in Milan, lawyers for Chiesa, 48, former president of Milan's largest, hospice, the Pio Albergo Trivulzio; argued that he should reoerve a more lenient term because he had voluntarily returned six billion lire (2.8 million) taken in bribes from businessmen in return for lucrative public works projects. But on Saturday, Judge Italo Ghitti ordered Chiesa to serve the full term demanded by Antonio Di Pietro, the prosecutor.

Nerio Diodá, for the defence, said his client would appeal. "Chiesa had the misfortune to be the first one arrested and to become the symbol of the corruption of Italy," he said. "In reality, he was part of a system that involved nearly everyone."

Defendants in Italy need not begin serving sentences until appeal procedures are exhausted.Gummer: cautioning against violence

Mafie a bývalé sovětské gangy spojují síly ve zločinnosti.

Článek z listu TIMES z 30. listopadu 1992 z rubriky Evropské zprávy.

ITALSKÁ Mafie podepsala dohodu s podzemními gangy bývalého Sovětského Svazu o vytvoření globálních zločineckých kruhů zabývajících se narkotiky a materiály pro výrobu jaderných zbraní, jak říká československá policie.

Dohoda podepsaná tajně v Praze "v minulých týdnech" prý též vytváří smrtící čety zabijáků z oblasti bývalých agentů KGB, aby chránili nový černý obchod s Iránem a světovými drogovými barony. Muži z KGB jsou propojeni s veterány afgánské války a tak zvanou: "karate Mafií" championů v zápase a boxery.

Jiří Vacek, expert na mezinárodní pašování drog československého federálního ministerstva vnitra řekl, že vůdci Italské a ruské Mafie vytvořili společný podnik a věří že budou dohlížet od roku 1997 na dvě pětiny světové kriminality. Hlavy světových antidrogových skupin se setkaly s vysokou tajností na středomořském ostrově; San Georgio Maggiore blízko Benátek aby naplánovaly strategii boje proti nové organizaci.

"Mafie se zabývá radioaktivními látkami jako je cesium, stroncium, uran 235 a piutonium, komponenty pro výrobu jaderných zbraní, a jinými strategickými materiály", jak řekl pan Vacek. "Hlavní cesty jdou Československem, ačkoliv malá množství jdou přes Polsko a Maďarsko. I když jsme schopni zastavit obchod strategickými materiály, drogy budou nadále převáženy po stejných cestách."

Policie věří, že východní Evropa se stane nově získanou základnou pro Cosa Nostru, která chce zajistit komerční how-know pro vznik nových komerčních podniků ve společenství (Commonwealth) nezávislých států a bývalých sovětských satelitů.

Komunističtí státní úřednici kteří ztratili práci po rozpadu Sovětského Svazu v loňském roce se spojí s obchodníky ze zkrachovaných podniků zahraničního obchodu k vytvářeni kontaktů, hledání trhu a organizováni obchodu zakrývajícího multimiliónové operace praní liber, jak říká policejní zpravodajství.

Většina skupin pochází z Ruska, ale policie má zvláštní zájem na ganzích islámských fundamentalistů vzniklých v Uzbekistánu a Tadžikistánu se silnými vazbami do Iránu. Pan Vacek říkal: "Nejnebezpečnější drogové gangy ohrožující Evropu a celý svět se nyní formují v republikách bývalého Sovětského Svazu. Italové souhlasili s posláním expertů na praní peněz, zatímco gangsteři z bývalého Sovětského Svazu se budou rekrutovat na profesionální zabijáky k ochraně dopravní a distribuční sítě."

Československo teď na křižovatce zločinu mezi Východem a Západem a je nyní přísně monitorované Západními bezpečnostními organizacemi. Ruské a ukrajinské gangy se sem již přesunuly a bojuji úpornou bitvu s českou mafií pasáků, taxikářů a černých obchodníků o kontrolu nad Prahou. Rus byl zastřelen na hlavni ulici a Ukrajinec byl ubodán již dříve v tomto roce. Dva muži, o kterých policie věří že jsou členy nové české zločinecké organizace, byli později odsouzeni pro vraždu a pokus o vraždu.

Jsou domněnky, že mnoho obchodů s novými majiteli v Praze bylo založeno pomoci špinavých peněz, ale nedávná pozornost se soustředila na Košice na Slovensku, prvé město za hranicemi Ukrajiny, kde zprávy hovoří o dětech nabízejících volné drogy na ulicích.

Československé ministerstvo vnitra zrežírovalo minulý rok obrovský útok na ostravském letišti na Moravě když jí byl dán domělý tip že bylo používáno jako vstupní bod pro červenou rtuť, radioaktivní materiál používaný k výrobě atomových zbraní.

Překlad: Jiří Šoler

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP