Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

10

INTERPELACE

skupiny poslanců Karla Hrdého, Jana Bláhy, Zdeňka Trojana, Vítězslava Sochora a Františka Brožíka

na ministra vnitra České republiky Jana Rumla

ve věci nelegálního pobytu cizinců na území České republiky,

jejich nezákonného podnikání a porušování dalších zákonů České republiky

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující písemnou interpelaci skupiny poslanců Karla Hrdého, Jana Bláhy, Zdeňka Trojana, Vítězslava Sochora a Františka Brožíka na ministra vnitra České republiky Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 15. ledna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

poslanec

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

V Praze, 14. 12. 1992

Vážený pane předsedo,

v příloze Vám zasíláme naši interpelaci na ministra vnitra České republiky Jana Rumla ve věci nelegálního pobytu cizinců na území ČR, jejich nezákonného podnikání a porušování dalších zákonů ČR resp. ČSFR.

Jsme si vědomi, že interpelace je podávána v době převodu kompetencí na ČR, ale vzhledem k závažnosti problematiky nelze naši interpelaci odložit.

Žádáme Vás o doručení této interpelace, její projednání v předsednictvu ČNR a rozmnožení pro všechny poslance ČNR podle obvyklé praxe.

Děkujeme Vám za vyřízení a jsme s pozdravem

Karel Hrdý

Jan Bláha

Zdeněk Trojan

Vítězslav Sochor

František Brožík

Příloha: Interpelace

Váž. pan

Milan Uhde

předseda ČNR

Příloha k sněmovnímu tisku č. 10

Interpelace

skupiny poslanců Jana Bláhy, Karla Hrdého, Vítězslava Sochora, Zdeňka Trojana a Františka Brožíka na pana ministra vnitra ČR Jana Rumla.

Z různých tiskových zpráv a reportáží o jejichž věrohodnosti není pochyby /např. MFD, 29. 10. 1992, Nelegální cizinci na našem území/, ale i z policejných zpráv /akce proti "skořápkárům/ a na základě obecných zkušeností občanů /různí mimočeskoslovensští pouliční prodavači/ je zřejmé, že se na našem území združuje nezjištěný, ale rozhodně ne malý počet cizinců. Některé takové případy jsou příčinou oprávněného sníženého pocitu bezpečnosti našich občanů. Jak je známo, v řadě evropských zemí jsou současné době proti nekontrolovanému pobytu cizinců podnikány rozhodné kroky.

Podle platných předpisů se u nás mohou cizinci ze zemí, s nimiž máme bezvízový styk, zdržovat "jako turisté" 30 dní, delší dobu pouze na základě povolení k pobytu vystaveném na základě žádosti; k tomu jim má být vystaven "průkaz o povolení pobytu".

Pane ministře,

1. jakými opatřeními je zajištěno, aby byla dodržena 30 denní lhůta pobytu u cizinců, s nimiž máme bezvizový styk,

2. kolik bylo v tomto roce vystaveno průkazů o povolení pobytu,

3. kolik osob bylo vyhoštěno, protože nesplnily podmínky pro delší pobyt.

Řada cizinců byla zadržena při různých policejních razziích. Byli však propuštěni, protože jim nemohl být dokázán trestný čin /skořápkáři, veksláci, pokoutní podnikatelé/.

Pane ministře,

4. bylo u těchto osob při takových příležitostech jejich oprávnění k pobytu na našem území zkoumáno a nebylo-li, proč nebylo?

4. Kolik osob bylo v tomto roce pro porušování čs. zákonů a předpisů vyhoštěno, poněvadž zde bez povolení pracují či provozují hospodářskou činnost.

Každý cizinec starší 15 let je povinen hlásit počátek a ukončení pobytu.

Pane ministře,

6. ověřují policejní orgány při styku s cizinci, zda jsou u nás řádně hlášeni a v případech, že nejsou a je-li u nich důvodné podezření, že se tu nezdržují jako turisté, jsou vyhošťování, poněvadž porušili čs. předpisy?

Podle stávajících předpisů je cizinec, který má být vyhoštěn, povinnen zdržovat se na vykázaném místě.

Pane ministře:

7. kolika osobám které se v naší zemi zdržují neoprávněně a mají být vyhoštěny bylo uloženo zdržovat se na vykázaném místě?

Stávající předpisy o pobytu cizinců jsou po současné poměry nedostatečné.

Pane ministře,

8. jaké nové předpisy připravujete, jaké jsou jejich základní rysy a kdy budou předloženy ČNR k projednání?

Skupina poslanců klubu ČSSD.

Jan Bláha

Karel Hrdý

Zdeněk Trojan

František Brožík

Vítěslav Sochor

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP