Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

9

INTERPELACE

poslance Oldřicha Vrchy

na ministra hospodářství České republiky Karla Dybu

ve věci porušování § 7 odst. 4 zákona č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, opatřením Správy pošt a telekomunikací č. j. 7460/90-T/1-St ze dne 7. 1. 1991

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující písemnou interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na ministra hospodářství České republiky Karla Dybu. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 15. ledna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Příloha k sněmovnímu tisku č. 9

Vážený pane ministře!

Dle sdělení zástupce ředitele Okresní správy spojů Prostějov pana ing. Ludevíta Šuranského bylo vydáno opatření Správy pošt a telekomunikací Praha č.j. 7460/90-T/1-St ze dne 7.1.1991, ve kterém se ukládá, že telefonní přihlášky poslanců České národní rady z hlediska časového pořadí jsou zařazovány do kategorie B t.j. až za telefonní přihlášky žadatelů kategorie A, kterými jsou organizace a soukromí podnikatelé.

Takové nařízení ze strany spojů považuji jako rozpor se zákonem ČNR č. 371/90 Sb. § 7 odst. 4 a změn 267/91 Sb. o poslancích.

Shora uvedené opatření respektují i ostatní okresní správy v rámci Oblastní správy telekomunikací Brno. Z toho vyplývá, že rozporné opatření bylo zřejmě vydáno pro celou Českou republiku. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás pane ministře žádám o následující opatření:

a/přešetřit zda opatření Správ. pošt a telekomunikací č.j. 7460/90-T/1-St ze dne 7.1.1991 je k dnešnímu dni v platnosti

b/ v případě platnosti tohoto opatření zabezpečit jeho okamžité zrušení a tím zajistit platnost zákona ČNR č. 371/90 Sb. § 7 odst. 4 o poslancích

c/ tomu, kde uložil nezákonné opatření uložit, aby přihlášky na telefonní stanice poslanců ČNR v celé České republice byly vyřízeny do 31.12.1992 bez postihu vůči odpovědným pracovníkům spojů.

d/ v případě, že přihlášky nebudou vyřízeny ve stanovené lhůtě, vyvodit patřičná nápravná opatření vůči odpovědným pracovníkům za porušení zákona ČNR.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP