18. - 20. dubna 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období
30. schůze18. - 20. dubna1995

Těsnopisecká zpráva o schůzi

Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1622, 1653 až 1656

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1623 a 1624

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1994, podle sněmovního tisku 1426

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., podle sněmovních tisků 14731625

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1991 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1472 a 1626

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění ČNR č. 283/1991 Sb., a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1429 a 1627

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 14321628

VIII. Návrh místopředsedy PSP Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle sněmovních tisků 9661060

IX. Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, podle sněmovních tisků 15061581

X. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., podle sněmovních tisků 14491631

XI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1663

XII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1664

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582

XIV. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., podle sněmovních tisků 14741634

XVIII. Vládní návrh zákona o ochraně ozonové vrstvy Země, podle sněmovních tisků 15051635

XIX. Vládní návrh zákona o státní statistické službě, podle sněmovních tisků 15261636

XX. Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození, podle sněmovních tisků 1475 a 1637

XXI. Návrh poslance Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovních tisků 15901638

XXII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939

XXV. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

XXVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

XXVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona

XXVIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky o údaje o příjmech představitelů a zaměstnanců státní správy

XXIX. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 11971344

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP