18. - 20. dubna 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 30. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 18. - 20. dubna 1995

Obsah:

18. dubna 1995

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

I Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1622, 1653 až 1656

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1623 a 1624

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1994, podle sněmovního tisku 1426

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1473 a 1625

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1472 a 1626

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1429 a 1627

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslankyně Milady Kadlecové

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

19. dubna 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 1432 a 1628

Řeč ministra zdravotnictví ČR Luďka Rubáše

Řeč poslance Pavla Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

VIII. Návrh místopředsedy PSP Jana Kasala a dalších na vydání zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle sněmovních tisků 966 a 1060

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Doplnění pořadu schůze schváleno

IX. Vládní návrh zákona o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, podle sněmovních tisků 1506 a 1581

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

X. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., podle sněmovních tisků 1449 a 1631

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1663

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XII. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 14. března do 17. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1664

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XIII. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

20. dubna 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Doplnění pořadu schůze schváleno

XIV. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

XV. Interpelace, otázky a podněty Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Kuličky

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Mandelíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Václava Exnera

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1474 a 1634

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XVIII. Vládní návrh zákona o ochraně ozonové vrstvy Země, podle sněmovních tisků 1505 a 1635

Řeč ministra živ. prostř. ČR Františka Bendy

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč ministra živ. prostř. ČR Františka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIX. Vládní návrh zákona o státní statistické službě, podle sněmovních tisků 1526 a 1636

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč ministra ČR Igora Němce

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Jana Kouckého

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč předsedy Českého statistického úřadu Edvarda Outraty

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jana Kouckého

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XVIII. Vládní návrh zákona o ochraně ozonové vrstvy Země, podle sněmovních tisků 1505 a 1635

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč ministra živ. prostř. ČR Františka Bendy

Řeč poslance Pavla Seifera

XX. Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození, podle sněmovních tisků 1475 a 1637

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

XXI. Návrh poslance Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovních tisků 1590 a 1638

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Miloše Skočovského

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Řeč poslankyně Kateřiny Lojdové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXV. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč Místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1679 až 1683

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XXVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona, podle sněmovního tisku 1684

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXVIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky o údaje o příjmech představitelů a zaměstnanců státní správy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Usnesení schváleno

XXIX. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1197 a 1344

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP