Stenografický zápis 30. schůze, 20. dubna 1995


(Jednání zahájeno v 9.17 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XIV. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

Poslankyně Anna Röschová


XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Poslanec Petr Kavan
Poslanec Jozef Wagner
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Kulička
Poslankyně Anna Váchalová
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Vyvadil


XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Svatomír Recman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Jaroslav Broulík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Oldřich Váca
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jan Vik
Poslanec František Kačenka
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno ve 12.12 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.06 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec František Brožík
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hirš
Ministr spravedlnosti Jiří Novák
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jan Navrátil


XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1474 a 1634

Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Vladimír Šuman


XVIII. Vládní návrh zákona o ochraně ozonové vrstvy Země, podle sněmovních tisků 1505 a 1635

Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Macháček
Ministr životního prostředí ČR František Benda


XIX. Vládní návrh zákona o státní statistické službě, podle sněmovních tisků 1526 a 1636

Ministr Igor Němec
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec František Kačenka
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Jan Koucký
Poslanec František Kačenka
Poslanec Jozef Wagner
Předseda Českého statistického úřadu Edvard Outrata
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloš Skočovský


XVIII. Vládní návrh zákona o ochraně ozonové vrstvy Země, podle sněmovních tisků 1505 a 1635

Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Václav Frank
Poslanec Pavel Seifer
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Pavel Seifer
Ministr životního prostředí František Benda
Poslanec Pavel Seifer


XX. Návrh poslance Josefa Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození, podle sněmovních tisků 1475 a 1637

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Viktor Dobal


XXI. Návrh poslance Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, podle sněmovních tisků 1590 a 1638

Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Miloš Skočovský
Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Ondřej Zemina
Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslankyně Kateřina Lojdová


XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zmocňuje projednat výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění

Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Tomáš Ježek


XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Jaromír Kalus
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Jaroslav Soural
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Zbyšek Stodůlka


XXV. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Miloslav Výborný


XXVI. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona

Poslanec Oldřich Kužílek


XXVIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky o údaje o příjmech představitelů a zaměstnanců státní správy

Poslanec Oldřich Kužílek
Předseda PSP Milan Uhde


XXIX. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1197 a 1344

Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Honajzer
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 19.40 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 20.28 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 20.31 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 20.34 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Richard Mandelík
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze skončila ve 20.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP