Stenografický zápis 30. schůze, 18. dubna 1995

(Jednání zahájeno ve 14.14 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jan Vik
Poslankyně Marie Stiborová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Pavel Šafařík


I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1622, 1653 až 1656

Předseda PSP Milan Uhde


II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1623 a 1624

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Finska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 2. prosince 1994, podle sněmovního tisku 1426

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1473 a 1625

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Ota Fejfar
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jan Kryčer
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Richard Mandelík
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Richard Mandelík


V. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1991 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1472 a 1626

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ota Fejfar
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Karel Mach
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 16.56 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.23 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslankyně Hana Marvanová
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner


VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění ČNR č. 283/1991 Sb., a mění zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1429 a 1627

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Václav Frank
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslankyně Milada Kadlecová
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno v 18.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP