22. - 24. března 1994

17. schůze

22. - 24. března 1994

Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 882 až 887

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 888 až 890

III. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony, podle sněmovních tisků 599724

IV. Informace o projednání postupu vlády České republiky při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států

V. Návrh poslance Jaroslava Sýkory a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, sněmovní tisky 776874

VI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 548 a 865

VII. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 320 ze dne 16. 2. 1994 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

VIII. Vládní návrh zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, podle sněmovních tisků 549 a 728

IX. Návrh na volbu členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

X. Statut Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 730

XI. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

XII. Návrh na volbu člena Rady České televize

XIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1994

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 525746

XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Canbeře 30. září 1993, podle sněmovního tisku 787

XVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

XVIII. Koncepce a program prevence kriminality a Program sociální prevence, podle sněmovního tisku 783

XIX. Návrh Stálé komise pro sdělovací prostředky na usnesení Poslanecké sněmovny

XX. Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva obce Osoblaha

XXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 875

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP